Izsoles

Pārdod nekustamo īpašumu Gaujas ielā 5-19 Taurenē

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Gaujas iela 5-19 Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4286 900 0115, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 40.5 m² platībā un 405/15928 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes vienības „Gaujas iela 5”.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2900.00, nodrošinājuma nauda EUR 290.00, reģistrācijas nauda EUR 20.00.
Izsole notiks 2020. gada 14. augustā plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 14. augusta plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button