Izsoles

Pārdod nekustamo īpašumu “Lejas Birzītes” Inešu pagastā

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lejas Birzītes” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0352 0,11 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 540.00, nodrošinājuma nauda EUR 54.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2020. gada 14. augustā plkst. 9:30 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 14. augusta plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button