Izsoles

Pārdod nekustamo īpašumu “Mazmeļļi” Dzērbenes pagastā

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mazmeļļi” Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250 002 0122, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 002 0122 0.41 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 806.00, nodrošinājuma nauda EUR 80.60, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2021.gada 14.aprīlī plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2021.gada 14.aprīļa plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button