Izsoles

Pārdod nekustamo īpašumu “Ozoliņi” Dzērbenes pagastā

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ozoliņi” Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250 005 0038, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 005 0038 0,54 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena 1435,00 eiro, nodrošinājuma nauda 143.50 eiro, reģistrācijas nauda 10.00 eiro.
Izsole notiks 2020. gada 11. septembrī plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 11. septembra plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button