Izsoles

Pārdod nekustamo īpašumu “Pie Butlēriem” Vecpiebalgas pagastā

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Butlēriem” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 007 0028, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0362 2.31 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 7020.00, nodrošinājuma nauda EUR 702.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2021. gada 12. februārī plkst. 9:30 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 12. februāra plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button