Izsoles

Pārdod nekustamo īpašumu “Pie Nedrebēm” Inešu pagastā

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Nedrebēm” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 002 0014, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0330 14.56 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 20 200.00, nodrošinājuma nauda EUR 2020.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2020.gada 10.jūlijā plkst. 10:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020.gada 10.jūlija plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button