DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PĀRMAIŅU POSMS JAUNAJAM SASAUKUMAM

Jūlijs 2021. Priekšsēdētāja sleja.
No 1. jūlija mēs veram vaļā un kopā sākam veidot jaunu lapaspusi pašvaldības dzīvē. Administratīvi teritoriālā reforma Cēsu novadā apvienojusi dažādas, skaistas un ļoti interesantas teritorijas, pagastus un cilvēkus. Nenoliedzami, tas būs liels izaicinājums apvienot dažādas pašvaldības darbības sfēras, tomēr ilgtermiņā šī ir lieliska iespēja veidot spēcīgu un attīstītu novadu.
Mana prioritāte ir saglabāt katras vietas labo darbu iestrādes un idejas, vienlaikus pārnesot labo pieredzi citos pagastos. Tāpat priecāšos par jaunām kopīgām iniciatīvām. Zinu, ka tādu netrūks, jo vienuviet apvienoti gan profesionāli un radoši cilvēki, gan kultūrvēsturiski spēcīgas teritorijas.
Esmu patiesi gandarīts, ka deputātu korpusā nodrošināta pārstāvniecība no visa jaunā Cēsu novada un ka šim korpusam ir liela pieredze pašvaldību darbā, kas būs svarīgi nākamajos četros gados. Tā arī ir garantija, ka domes darbs būs profesionāls, izsvērts, neaizmirstot arī par novada tālākajiem pagastiem.
Jau šonedēļ kopā ar saviem vietniekiem sākšu savu iepazīšanās vizīti uz visiem tagad apvienoto novadu centriem. Tikšos ar iedzīvotājiem, pašvaldības darbiniekiem, nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem un kopienām. Manuprāt, tikai tā iespējams vislabāk sajust konkrētās teritorijas situāciju un noskaņojumu. Esmu gatavs uzklausīt ieteikumus un vietējās iniciatīvas un priecāšos par aktīvu sabiedrību, kas vēlas iesaistīties savas vietas attīstībā.
Mans lielākais mērķis ir panākt, lai visi varam justies piederīgi Cēsu novadam, reizē saglabājot savu lepnumu par dzimto pilsētu, ciemu vai pagastu. Lai katrs Cēsu novadu varam saukt par savām mājam!
Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button