Pārvaldes jaunumi

PASNIEGS VECPIEBALGAS NOVADA DOMES APBALVOJUMUS

Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Vecpiebalgas novada attīstību, izaugsmi, atpazīstamību un labklājību, Vecpiebalgas novada dome, sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu, apbalvojumu piešķiršanai izvirza:
Nominācijā „VECPIEBALGAS NOVADA LEPNUMS” – DACI POTAŠU par Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmskolas iestādes Eco karoga iegūšanu. Milzīgo ieguldīto darbu dažādo mācību klašu izveidē un pilnveidošanā. Visa sava brīvā laika ieguldīšanu iestādes darbības uzlabošanā.
Nominācijā „Gada balva sportā” – Helviju Babri par augstiem sasniegumiem profesionālajā BMX riteņbraukšanā.
Nominācijā „Gada balva kultūrā” – Ausmu Krūmiņu par ilggadīgu un atbildīgu darbu Vecpiebalgas audēju kopā, entuziasmu un Vecpiebalgas novada popularizēšanu.
Nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā” – SIA “ApiMI” (Madaru Radziņu, Ievu Boginsku) par panākumiem uzņēmējdarbībā un ieguldījumu Vecpiebalgas novada popularizēšanā.
Nominācijā „Gada balva apkalpojošā sfērā” – Līgu Pujiņu par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, laipnību un atsaucību.
Nominācijā „No sirds uz sirdi” – Sarmīti Lielo par atsaucību, izpalīdzību un nesavtīgu atbalstu Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem.
Nominācijā „Gada jaunietis” – Mariju Gabrāni par aktīvu līdzdarbošanos Vecpiebalgas novada jauniešu brīvā laika aktivitāšu organizēšanā, brīvprātīgā darba un neformālās izglītības popularizēšanu.
Nominācijā „Gada skolotājs” –
Baibu Krūmiņu par augstu profesionālo darbību, radošu pieeju mācību procesam un aktīvu dalību Vecpiebalgas novada sabiedriskajā dzīvē.
Ilvu Jeromāni par profesionālu, godprātīgu, pašaizliedzīgu un apzinīgu darbu Vecpiebalgas novada pamatskolā, skolēnu individuālo spēju attīstību un skolas tēla popularizēšanu.
Nominācijā „Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” –
Viju Ābelnieci par kvalitatīva pedagoģiskā darba ieguldījumu radoša un inovatīva mācību procesa īstenošanā, pilnveidojot audzēkņu prasmes, un ilggadīgu darbu pirmsskolas izglītības jomā.
Raimondu Kazāku par kvalitatīvu, atbildīgu ikdienas darbu, par mūža ieguldījumu darbā ar pirmsskolas audzēkņiem.

Valstī noteikto ierobežojumu dēļ pašvaldības apbalvojumu pasniegšana un sakoptākās sētas laureātu godināšana notiks īpašā (slēgtā) pasākumā. Par pasākuma laiku un norisi Vecpiebalgas novada pašvaldība ar nominantiem un konkursa dalībniekiem sazināsies personīgi.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button