KonkursiPašvaldības jaunumiProjektiPROJEKTI 2021. GADS

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA GRANTU KONKURSU 2021

Vecpiebalgas novada domes 2021. gada 22. aprīļa sēdē tika apstiprināts Grantu konkursa nolikums.
Grants – konkursa ietvaros piešķirts pašvaldības līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.
Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Vecpiebalgas novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.
Maksimāli pieļaujamā granta intensitāte ir 90% no konkursa pieteikumā norādītajām atbalstāmajām izmaksām.
Vienam granta pretendentam noteiktais maksimāli pieļaujamais grants nepārsniedz 2000,00 eiro. Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums ir vismaz 8000.
Konkursa pieteikuma oriģināls papīra formā iesniedzams pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, līdz 2021. gada 9. jūnija plkst. 16.00. Pieteikuma elektroniskai versijai ar elektronisko parakstu jābūt iesūtītai līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas plkst.23:59. Pieteikuma elektroniskais dokuments iesniedzams, sūtot to e-pastā uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv , e-pasta vēstules tēmā norādot “Pieteikums grantu konkursam” un satura tekstā – pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai nosaukums (juridiskām personām).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības izpilddirektori Leldi Burdaju – tālr. 28349103, lelde.burdaja@vecpiebalga.lv

Saistītie raksti

Back to top button