BŪVVALDE

Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem

J.Poruka iela 8 , Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Tālrunis: 64127915

316. kab.  Būvvaldes vadītājs/arhitekts Juris Jaunozols
tel. 64127915;
mob. telefons 29157995;
e-pasts: juris.jaunozols@and.lv

315. kab.  Būvinspektors Artūrs Repšs
tel/fax 64119022;
mob. telefons: 29243611;
e-pasts: arturs.repss@and.lv

Būvinspektors Artūrs Repšs apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 10:00 līdz 15:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00-13:00.

Saite uz Apvienotās Būvvaldes mājas lapu šeit …

Noderīgas veidlapas:

Būvdarbu vadītāja / būvuzrauga saistību raksts
Paskaidrojums būvvaldei

Iesniegums izziņas saņemšanai par jaunbūves ierakstīšanu Zemessgrāmatā

Iesniegums būvatļaujas saņemšanai

Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu

Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrēšanu

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte

Dokumenti, kas nepieciešami būves pieņemšanai ekspluatācijā

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums – uzskaites karte

 

Būvvaldē iesniegtie būvprojekti skatīt šeit

 Izsniegtās būvatļaujas  skatīt šeit…

Back to top button