DEPUTĀTI

Vecpiebalgas novada dome

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs: Indriķis Putniņš
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks: Viesturs Melbārdis

Deputāti


Arita Andersone
+371 26197616
arita83@inbox.lv


Edgars Bērzkalns 
+371 29289217
edgarsberzkalns@inbox.lv


Agnese Caunīte-Bērziņa
+371 26309040
agnese.caunite@vecpiebalga.lv

 

Kristaps Driķis
+371 29169994
kristaps@cimbuli.lv

Edžus Ķaukulis
+371 29499437
edzus.kaukulis@gmail.com

Viesturs Melbārdis
+371 20242023
viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv

 

Inese Navra
+371 29152025
inesenavra2@inbox.lv

Indriķis Putniņš
+371 29480148
putnins.indrikis@gmail.com

Ilona Radziņa
+371 29493314
ilona_radzina@inbox.lv

 

Back to top button