Nolikumi


Vecpiebalgas novada publisko bibliotēku nolikums
Lejupielādēt


Nolikums "Par apbalvojumu piešķiršanu”
Lejupielādēt


Nolikums Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas “Gada skolotājs” un “Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanai
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt!” nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Amatnieku tirgus 2019 nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas vidusskolas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības pagasta pārvaldes nolikums
Lejupielādēt


"Vecpiebalgas novada lepnums" piešķiršanas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Administrācijas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometnes “Piedzīvosim Piebalgā” nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa "Dažādojam savu ikdienu" nolikums un pieteikums un atskaišu dokumenti
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa nolikums un pieteikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa „Sakoptākā sēta” nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimniecības nodaļas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada vispārējās izglītības iestādes direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums par Vecpiebalgas novada atbalstu augstas klases sportistiem 2018.- 2021.gadā (apstiprināts 2018.gada 22.februārī)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas nolikums
Lejupielādēt


Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” nolikums (apstiprināts 24.08.2017)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikums
Lejupielādēt


Nolikums par iepirkumiem
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums (ar grozījumiem 26.10.2017.)
Lejupielādēt


Reprezentācijas izdevumu uzskaites nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada bāriņtiesas nolikums 2015 2015-10-22
Lejupielādēt


Nolikums par materiālā pabalsta (stipendijas) piešķiršanas kārtību Vecpiebalgas vidusskolas 10. – 12.klašu izglītojamajiem
Lejupielādēt


"Vecpiebalgas Novada Ziņas" redakcijas nolikums 2015-05-28
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības kultūras iestāžu nolikums 2015-05-28
Lejupielādēt


Darba samaksas nolikums novada pašdarbības kolektīvu vadītājiem, koncertmeistariem un skaņu operatoriem 2015-04-23
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums par licencēto makšķerēšanu Alauksta ezerā 2015-03-26
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums par licencēto makšķerēšanu Ineša ezerā 2015-03-26
Lejupielādēt


Jauniešu domes nolikums 2015-02-26
Lejupielādēt


Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums 2015-02-26
Lejupielādēt


Jaunatnes lietu nodaļas nolikums 2014-12-23
Lejupielādēt


Medību koordinācijas komisijas nolikums 2014-11-27
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada atbalsts augstas klases sportistiem nolikums 2014.-2018. 2013-11-27
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada domes Administratīvās komisijas nolikums 2013-07-24
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības (Sociālā dienesta struktūrvienības) Alternatīvās aprūpes dienas centra nolikums 2013-02-28
Lejupielādēt


Brīvprātīgā darba nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums 2010-09-22
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības ētikas kodekss 2010-04-28
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu skolēnu un pedagoģisko darbinieku apbalvošanas nolikums 2010-01-26
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada domes finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums 2009-08-19
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada domes īpašuma privatizācijas komisijas nolikums 2009-07-15
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums 2009-07-15
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada domes ārkārtas situāciju komisijas nolikums 2009-07-15
Lejupielādēt

Back to top button

Close