Nolikumi


Vecpiebalgas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometnes “Piedzīvosim Piebalgā” nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Amatnieku tirgus 2018 nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa "Dažādojam savu ikdienu" nolikums un pieteikums un atskaišu dokumenti
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa nolikums un pieteikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa „Sakoptākā sēta” nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimniecības nodaļas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada vispārējās izglītības iestādes direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums par Vecpiebalgas novada atbalstu augstas klases sportistiem 2018.- 2021.gadā (apstiprināts 2018.gada 22.februārī)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums (apstiprināts 2018.gada 25.janvārī, precizējumi 26.04.2018.)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas nolikums
Lejupielādēt


Nolikums "Par apbalvojumu piešķiršanu” (ar grozījumiem 28.09.2017.)
Lejupielādēt


Nolikums Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas „Gada skolotājs" piešķiršanai (ar grozījumiem 28.09.2017.)
Lejupielādēt


Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” nolikums (apstiprināts 24.08.2017)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikums
Lejupielādēt


Nolikums par iepirkumiem
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums
Lejupielādēt


Amatnieku tirgus nolikums (nav spēkā no 28.06.2018.)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums (ar grozījumiem 26.10.2017.)
Lejupielādēt


Nolikums "Vecpiebalgas novada atbalstu augstas klases sportistiem 2014.-2018.gadā" (ar precizējumiem 23.03.2017.) (nav spēkā no 22.02.2018.)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (ar grozījumiem 28.12.2017.)
Lejupielādēt


Reprezentācijas izdevumu uzskaites nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada bāriņtiesas nolikums 2015 2015-10-22
Lejupielādēt


Nolikums par materiālā pabalsta (stipendijas) piešķiršanas kārtību Vecpiebalgas vidusskolas 10. – 12.klašu izglītojamajiem
Lejupielādēt


"Vecpiebalgas Novada Ziņas" redakcijas nolikums 2015-05-28
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības kultūras iestāžu nolikums 2015-05-28
Lejupielādēt


Darba samaksas nolikums novada pašdarbības kolektīvu vadītājiem, koncertmeistariem un skaņu operatoriem 2015-04-23
Lejupielādēt


Projektu konkursa "Dažādojam savu ikdienu" nolikums 2015-04-23
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums par licencēto makšķerēšanu Alauksta ezerā 2015-03-26
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums par licencēto makšķerēšanu Ineša ezerā 2015-03-26
Lejupielādēt


Jauniešu domes nolikums 2015-02-26
Lejupielādēt


Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums 2015-02-26
Lejupielādēt


Jaunatnes lietu nodaļas nolikums 2014-12-23
Lejupielādēt


Medību koordinācijas komisijas nolikums 2014-11-27
Lejupielādēt


Saimnieciskā dienesta nolikums (nolikums nav spēkā no 22.03.2017.) 2014-06-26
Lejupielādēt


Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas skolas nolikums 2014 2014-06-26
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada domes nolikums "Par apbalvojumu piešķiršanu" (nolikumā veikti grozījumi 28.09.2017.) 2014-01-22
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada atbalsts augstas klases sportistiem nolikums 2014.-2018. 2013-11-27
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada domes Administratīvās komisijas nolikums 2013-07-24
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības (Sociālā dienesta struktūrvienības) Alternatīvās aprūpes dienas centra nolikums 2013-02-28
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada sporta pasākumu nolikums 2013 2013-01-16
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada atbalsta nolikums augstas klases sportistiem 2013 2013-01-16
Lejupielādēt


Vecpiebalgas vidusskolas nolikums 2012 2012-12-19
Lejupielādēt


Dzērbenes mūzikas skolas nolikums 2012 2012-12-19
Lejupielādēt


Bibliotēku nolikums apstiprināts 2012 2012-12-19
Lejupielādēt


Vecpiebalgas vidusskolas nolikums 2012-11-29
Lejupielādēt


Taurenes pamatskolas nolikums 2012-11-29
Lejupielādēt


Inešu pamatskolas nolikums 2012-11-29
Lejupielādēt

Close