Nolikumi


Iedzīvotāji veido savu vidi
Lejupielādēt


Amatnieku tirgus nolikums 2020
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikums 2020
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada publisko bibliotēku nolikums
Lejupielādēt


Nolikums "Par apbalvojumu piešķiršanu”
Lejupielādēt


Nolikums Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas “Gada skolotājs” un “Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanai
Lejupielādēt


Vecpiebalgas vidusskolas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības pagasta pārvaldes nolikums
Lejupielādēt


"Vecpiebalgas novada lepnums" piešķiršanas nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums
Lejupielādēt

Back to top button

Close