Nolikumu arhīvs


Vecpiebalgas vidusskolas nolikums (nav spēkā no 2019.g. 28.februāra)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības Amatnieku tirgus 2018 nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikums
Lejupielādēt


Nolikums "Par apbalvojumu piešķiršanu” (ar grozījumiem 28.09.2017.)
Lejupielādēt


Nolikums Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas „Gada skolotājs" piešķiršanai (ar grozījumiem 28.09.2017.)
Lejupielādēt


Amatnieku tirgus nolikums (nav spēkā no 28.06.2018.)
Lejupielādēt


Nolikums "Vecpiebalgas novada atbalstu augstas klases sportistiem 2014.-2018.gadā" (ar precizējumiem 23.03.2017.) (nav spēkā no 22.02.2018.)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (ar grozījumiem 28.12.2017.)
Lejupielādēt


Projektu konkursa "Dažādojam savu ikdienu" nolikums 2015-04-23
Lejupielādēt


Saimnieciskā dienesta nolikums (nolikums nav spēkā no 22.03.2017.) 2014-06-26
Lejupielādēt


Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas skolas nolikums 2014 2014-06-26
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada domes nolikums "Par apbalvojumu piešķiršanu" (nolikumā veikti grozījumi 28.09.2017.) 2014-01-22
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada sporta pasākumu nolikums 2013 2013-01-16
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada atbalsta nolikums augstas klases sportistiem 2013 2013-01-16
Lejupielādēt


Vecpiebalgas vidusskolas nolikums 2012 (Nav spēkā no 2014.gada 27.februāra)
Lejupielādēt


Dzērbenes mūzikas skolas nolikums 2012 2012-12-19
Lejupielādēt


Vecpiebalgas vidusskolas nolikums (nav spēkā no 2014.gada 27.februāra)
Lejupielādēt


Taurenes pamatskolas nolikums 2012-11-29
Lejupielādēt


Inešu pamatskolas nolikums 2012-11-29
Lejupielādēt


Skujenes pamatskolas nolikums 2012-11-29
Lejupielādēt


Nolikums „Par apbalvojumu piešķiršanu" (nolikums nav spēkā no 2014.g. 22.janv.) 2012_09_19
Lejupielādēt


Nolikums nominācijai „Pūra lādes laureāts” Vecpiebalgas novadā 2012_01_10
Lejupielādēt


Nolikums par Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas "Gada skolotājs" piešķiršanu (nolikumā veikti grozījumi 28.09.2017) 2011_05_18
Lejupielādēt


Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 2011-04-20
Lejupielādēt


Nolikums par finansējuma sadali Vecpiebalgas novada sportistiem 2011-01-21
Lejupielādēt


Piebalgas muzeju apvienibas „ORISĀRE” nolikums (nolikums nav spēkā no 24.08.2017) 2012-08-15
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nolikums (nav spēkā no 22.03.2018.) 2010-03-21
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada nominācijas "Jauno talantu atbalsts" nolikums 2010-01-26
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada domes nominācijas „Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanas nolikums (nolikums nav spēkā no 2014.g. 22.janv.) 2009-08-19
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada domes iepirkumu komisijas nolikums (nolikums nav spēkā no 2017. gada 27.jūlija) 2009-07-15
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums ar grozījumiem (Nav spēkā ar 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.2/2018 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums" spēkā stāšanos)
Lejupielādēt


Nolikums Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas „Gada skolotājs" piešķiršanai (ar grozījumiem 28.09.2017.)
Lejupielādēt


Nolikums "Par apbalvojumu piešķiršanu” (ar grozījumiem 28.09.2017.)
Lejupielādēt


Amatnieku tirgus nolikums
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums ar grozījumiem (Nav spēkā ar 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.2/2018 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums" spēkā stāšanos)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (ar grozījumiem 28.12.2017.)
Lejupielādēt


Projektu konkursa "Dažādojam savu ikdienu" nolikums
Lejupielādēt


Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas skolas nolikums 2014
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada domes nolikums "Par apbalvojumu piešķiršanu" (nolikumā veikti grozījumi 28.09.2017.)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas novada sporta pasākumu nolikums 2013
Lejupielādēt


Dzērbenes mūzikas skolas nolikums 2012
Lejupielādēt


Vecpiebalgas vidusskolas nolikums 2012 (nav spēkā no 2014.gada 27.februāra)
Lejupielādēt


Vecpiebalgas vidusskolas nolikums (nav spēkā no 2014.gada 27.februāra)
Lejupielādēt


Taurenes pamatskolas nolikums
Lejupielādēt


Inešu pamatskolas nolikums
Lejupielādēt


Skujenes pamatskolas nolikums
Lejupielādēt


Nolikums „Par apbalvojumu piešķiršanu" (nolikums nav spēkā no 2014.g. 22.janv.)
Lejupielādēt


Piebalgas muzeju apvienibas „ORISĀRE” nolikums (nolikums nav spēkā no 24.08.2017)
Lejupielādēt


Nolikums par Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas "Gada skolotājs" piešķiršanu (nolikumā veikti grozījumi 28.09.2017)
Lejupielādēt


Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums
Lejupielādēt

Back to top button

Close