Normatīvie dokumenti


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS REORGANIZĀCIJAS PLĀNA KONSTATĒJUMA DAĻA
Lejupielādēt


CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANU
Lejupielādēt


GADA PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PUBLISKO BIBLIOTĒKU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI “PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU SPORTA VEICINĀŠANAI VECPIEBALGAS NOVADĀ”
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJU UN UZSKAITI VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS, APSTIPRINĀŠANAS UN KONTROLES KĀRTĪBU
Lejupielādēt

Back to top button