Normatīvie dokumenti


PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU AMATU KLASIFICĒŠANAS REZULTĀTU APKOPOJUMS
Lejupielādēt


DZĒRBENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS UN MŪZIKAS PAMATSKOLAS UN TAURENES PAMATSKOLAS REORGANIZĀCIJAS PLĀNS
Lejupielādēt


INEŠU PAMATSKOLAS LIKVIDĀCIJAS PLĀNS
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANU
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU DARBA LAIKA UZSKAITES NOTEIKUMI
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTĀ KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA KLIENTU APKALPOŠANAS NOTEIKUMI
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2017.-2020. GADAM
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJU UN UZSKAITI VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI „SKOLĒNU AUTOBUSU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA” (29.12.2016)
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEKŠĒJIE NOTEIKUMI "PAR KOKU UZSKAITES UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBU"
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR INVENTARIZĀCIJAS VEIKŠANU VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMA APRĒĶINĀŠANAS METODIKA UN IZCENOJUMA APSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA
Lejupielādēt


DARBA SAMAKSAS NOTEIKUMI VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU VADĪTĀJIEM
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU DARBA LAIKA UZSKAITES NOTEIKUMI (nav spēkā no 28.12.2017.)
Lejupielādēt

Close