Normatīvie dokumenti


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI “PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU SPORTA VEICINĀŠANAI VECPIEBALGAS NOVADĀ”
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJU UN UZSKAITI VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANU
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS, APSTIPRINĀŠANAS UN KONTROLES KĀRTĪBU
Lejupielādēt


PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU AMATU KLASIFICĒŠANAS REZULTĀTU APKOPOJUMS
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Lejupielādēt


INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS POLITIKA
Lejupielādēt


PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU DARBA LAIKA UZSKAITES NOTEIKUMI
Lejupielādēt


CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS
Lejupielādēt


DĀVINĀJUMU (ZIEDOJUMU) PIEŅEMŠANAS, IZLIETOŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBA VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBU
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢIJA 2019. – 2023. GADAM
Lejupielādēt


RĪKOJUMS PAR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJAS NOTEIKŠANU
Lejupielādēt

Back to top button

Close