Normatīvo dokumentu arhīvs


PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU AMATU KLASIFICĒŠANAS REZULTĀTU APKOPOJUMS (nav spēkā no 2019.g.)
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANU (nav spēkā no 2019.g. 25.aprīļa)
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU DARBA LAIKA UZSKAITES NOTEIKUMI
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJU UN UZSKAITI VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ (nav spēkā no 2019.g. 25.aprīļa)
Lejupielādēt


INSTRUKCIJA PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS, APSTIPRINĀŠANAS, IZPILDES UN KONTROLES KĀRTĪBU 25-09-2014
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU DARBA LAIKA UZSKAITES NOTEIKUMI
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJU UN UZSKAITI VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ (nav spēkā no 2018.g.)
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI „SKOLĒNU AUTOBUSU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA”
Lejupielādēt


INSTRUKCIJA PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS, APSTIPRINĀŠANAS, IZPILDES UN KONTROLES KĀRTĪBU
Lejupielādēt

Back to top button