Normatīvo dokumentu arhīvs


PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU AMATU KLASIFICĒŠANAS REZULTĀTU APKOPOJUMS (nav spēkā no 2019.g.)
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANU (nav spēkā no 2019.g. 25.aprīļa)
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU DARBA LAIKA UZSKAITES NOTEIKUMI
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJU UN UZSKAITI VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ (nav spēkā no 2019.g. 25.aprīļa)
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU DARBA LAIKA UZSKAITES NOTEIKUMI (nav spēkā no 28.12.2017.)
Lejupielādēt


INSTRUKCIJA PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS, APSTIPRINĀŠANAS, IZPILDES UN KONTROLES KĀRTĪBU 25-09-2014
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI "SKOLĒNU AUTOBUSU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA" 28-08-2013 (nav spēkā no 29.12.2016.)
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU DARBA LAIKA UZSKAITES NOTEIKUMI
Lejupielādēt


NOTEIKUMI PAR GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJU UN UZSKAITI VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ (nav spēkā no 2018.g.)
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI „SKOLĒNU AUTOBUSU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA”
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU DARBA LAIKA UZSKAITES NOTEIKUMI (nav spēkā no 28.12.2017.)
Lejupielādēt


INSTRUKCIJA PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS, APSTIPRINĀŠANAS, IZPILDES UN KONTROLES KĀRTĪBU
Lejupielādēt


"VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS APRĒĶINA UN SADALES KĀRTĪBA VECPIEBALGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM BĒRNU NO PIECU GADU VECUMA IZGLĪTOŠANĀ NODARBINĀTO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI UN VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS UN VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI"
Lejupielādēt


VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI "SKOLĒNU AUTOBUSU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA" (nav spēkā no 29.12.2016.)
Lejupielādēt

    Back to top button

    Close