Saistošie noteikumi


Nr.6/2021 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021.gadam”
Lejupielādēt


Nr.5/2021 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021.gadam”
Lejupielādēt


Nr.3/2021 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Vecpiebalgas novadā
Lejupielādēt


Nr. 4/2021 Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Lejupielādēt


Nr. 2/2021 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
Lejupielādēt


Nr.1/2021 Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam
Lejupielādēt


Nr. 9/2020 Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā”
Lejupielādēt


Nr.8/2020 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.05.2020. saistošajos noteikumos Nr.5/2020 „Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”
Lejupielādēt


Nr. 7/2020 Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Vecpiebalgas novadā
Lejupielādēt


Nr.6/2020 Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Lejupielādēt

Back to top button