Iepirkumi būvdarbiem līdz EUR 14000

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – likums) uz šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem neattiecas likuma regulējums un tiem ir tikai informatīvs raksturs.
Šajā sadaļā tiek publicēti tikai atsevišķi specifiski iepirkumi, lai noskaidrotu tirgus tendences un iespējamās piedāvājumu cenas šajā jomā.
Saņemot piedāvājumus par šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem, tiem ir tikai informatīvs raksturs un Pasūtītājam to saņemšana neuzliek nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz piedāvājuma pasniedzēju.

N.p.k. Iepirkuma priekšmeta nosaukums Informatīva rakstura piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija Iepirkuma kontaktpersona / tālrunis Plānotā līguma summa  Iepirkuma uzvarētājs un datums, kad noslēgts līgums
VNP

5/2016

25.05.2016

Saimniecības ēkas jumta seguma nomaiņa “Saulrietos” 30.05.2016

plkst.12.00

Apjomi šeit Inese Asarīte – Kokina

tel.25411423

VNP

2/2016

11.02.2016

Grīdas ieklāšanaVecpiebalgas vidusskolas aktu zālē  07.03.2016.

plkst.14.00

Apjomi šeit Inese Asarīte – Kokinatel.25411423 6349.01 SIA “WARSS+”11.03.2016
Back to top button