Iepirkumi līdz EUR 4000

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – likums) uz šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem neattiecas likuma regulējums un tiem ir tikai informatīvs raksturs.
Šajā sadaļā tiek publicēti tikai atsevišķi specifiski iepirkumi, lai noskaidrotu tirgus tendences un iespējamās piedāvājumu cenas šajā jomā.
Saņemot piedāvājumus par šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem, tiem ir tikai informatīvs raksturs un Pasūtītājam to saņemšana neuzliek nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz piedāvājuma pasniedzēju.

N.p.k. Iepirkuma priekšmeta nosaukums Informatīva rakstura piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija Iepirkuma kontaktpersona / tālrunis Plānotā līguma summa  Iepirkuma uzvarētājs un datums, kad noslēgts līgums
VNP

4/2016

09.05.2016

Tehniskā projekta un ēkas energoaudita pārskata izstrāde “Veļķi” 20.05.2016 plkst.16.00 Inese Asarīte – Kokina

tel.25411423

3800 EUR SIA “RESA”

23.05.2016

VNP

3/2016

09.05.2016

Tehniskā projekta un ēkas energoaudita pārskata izstrāde“Norkalni-2” 20.05.2016 plkst.16.00 Inese Asarīte – Kokina

tel.25411423

3800 EUR SIA “RESA”

23.05.2016

 VNP

1/2016

25.01.2016

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana Vecpiebalgas novada pašvaldībā 07.03.2016. plkst.14.00 Inese Asarīte – Kokina

tel.25411423

Darba aizsardzība: 2500 EUR

Ugunsdrošība: 1000 EUR

SIA “Barkass”
2015/3  Ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana 2015./2016.gadā Sarunu procedūra Hugo Duksis
tel. 29366057
2520.00 SIA “Barkass”
02.03.2015
2015/2  Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2015./2016.gadā Sarunu procedūra Hugo Duksis
tel. 29366057
3440.00  SIA “Barkass”
02.03.2015
 2015/1  Papildaprīkojumudzesēšanas kamerai Balling Heidi XXL Sarunu procedūra Hugo Duksis
tel. 29366057
210.00 SIA “Hunting Club”
26.02.2015
 2014/1  Vecpiebalgas vidusskolas Gaismas ielā2, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā iekšējās apkures sistēmasvienkāršotās rekonstrukcijas projekta izstrāde  16.04.2014. plkst. 14.00  Hugo Duksis
tel. 29366057
 2140.00 SIA “Būvprojekts”
17.04.2014
2014/2  RemontdarbiBrāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā “Kalna Kaibēni” Sarunu procedūra  apjomi
šeit…
Hugo Duksis
tel. 29366057
2014/3 Notekcauruļupiegāde Vecpiebalgas vidusskolai Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā  Sarunu procedūra Hugo Duksis
tel. 29366057
 2328.96  SIA “Skārdnieks M” reģ.Nr.44103022017
10.09.2014
2014/4 Pakāpienu un kāpņu laukumu klājuma iestrādear EPOKSĪDU pārslu klājumu 1,5 mm, Dzērbenes pagasta sabiedriskajā centrā “Internāts”  Sarunu procedūra  Hugo Duksis
tel. 29366057
6050.51  SIA “BP Studija” reģ. Nr. 40103321427
25.11.2014.
2012/1  Datortehnikas iepirkumsprojektam “Nodarbību telpu izveide jaunatnes iniciatīvu centrā “Balgas Strops”” 11.09.2012 plkst.11.00 Specifikācija
 šeit
 Burdaja Lelde
tel. 25618443
 
Back to top button