KOMITEJAS UN KOMISIJAS

Komitejas

Finanšu komiteja: Indriķis Putniņš,  Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Kristaps Driķis, Ilona Radziņa.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: Inese Navra, Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis.

 

Komisijas

Administratīvā komisija: Sandra Straupe, Viesturs Melbārdis, Irita Sirmā.

Īpašuma privatizācijas komisija: Daina Slaidiņa,  Edžus Ķaukulis, Gita Janševica, Viesturis Burjots, Arita Andersone.

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija: Sandra Straupe, Edgars Bērzkalns, Inese Saliņa.

Iepirkumu komisija: Inese Navra, Viesturis Burjots, Andris Lapiņš, Lelde Burdaja, Gita Janševica.

Dzīvokļu jautājuma risināšanas komisija: Guntis Eglītis, Velga Berķe, Viesturs Melbārdis.

Arhīva ekspertu komisija: Velga Buraka, Lelde Burdaja, Iveta Ģērmane, Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis.

Darījumu ar lauksaimniecības zemi komisijaDaina Slaidiņa, Indulis Prūsis, Inese Navra, Rita Čičkanova, Anda Liepiņa.

Medību koordinācijas komisija:  Māris Bērziņš – Kaives pagasta komunālās saimniecības vadītājs, Ivars Alksnītis – Valsts mežu dienesta pārstāvis, Zenta Špate – Lauku atbalsta dienesta pārstāve.

Vēlēšanu komisijas:

Iecirkņa numurs PAGASTS Priekšēdētājs Sekretārs

Komisija locekļi

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds

Iecirkņu vēlēšanu komisijas

371 DZĒRBENE
372 INEŠI
374 KAIVE
386 TAURENE
388 VECPIEBALGA

Novada vēlēšanu komisija

Andris Balodis Andris Lapiņš Ilona Strelkova Evija Rutka Daina Slaidiņa Inita Švalbe Dace Linkuma

Close