KOMITEJAS UN KOMISIJAS

Komitejas

Finanšu komiteja: Indriķis Putniņš,  Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Kristaps Driķis, Ilona Radziņa.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: Inese Navra, Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis.

Komisijas

Administratīvā komisija: Sandra Straupe, Dzintars Jukēvics, Edīte Amane, Baiba Krūmiņa, Sintija Dubova.

Īpašuma privatizācijas komisija: Daina Slaidiņa,  Edžus Ķaukulis, Ilze Kaula, Benita Zvejniece, Arita Andersone.

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija: Inese Saliņa.

Iepirkumu komisija: Viesturis Burjots, Inese Navra, Lauma Bogdanova, Dzintars Jukēvics , Ilze Pogule.

Dzīvokļu jautājuma risināšanas komisija: Inese Navra, Guntis Eglītis, Velga Berķe.

Arhīva ekspertu komisija: Velga Buraka, Lelde Burdaja, Iveta Ģērmane, Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis.

Darījumu ar lauksaimniecības zemi komisija:  Daina Slaidiņa, Indulis Prūsis, Benita Zvejniece, Rita Čičkanova, Anda Liepiņa.

Medību koordinācijas komisija:  Māris Bērziņš – Kaives pagasta komunālās saimniecības vadītājs, Ivars Alksnītis – Valsts mežu dienesta pārstāvis, Zenta Špate – Lauku atbalsta dienesta pārstāve.

Vēlēšanu komisijas:

Iecirkņa numursPAGASTSPriekšsēdētājsSekretārs

Komisija locekļi

Vārds, uzvārdsVārds, uzvārdsVārds, uzvārdsVārds, uzvārdsVārds, uzvārdsVārds, uzvārdsVārds, uzvārds

Iecirkņu vēlēšanu komisijas

371DZĒRBENEIvars SakssIndra PasekaInese GusmaneJevgēnija BoldāneDagnija Sakse
372INEŠIAija Praulīte
Evita LeibomaViesturis BurjotsAndris LapiņšVita Miķelsone
374KAIVERita Čičkanova Velga BurakaMāris BērziņšIveta CinataDace Linkuma
386TAURENEGinta BabreUldis PaseksVija RākaInita ŠvalbeGunita Gedroica-Jurago
388VECPIEBALGABenita ZvejnieceDzidra JeškinaAgita BērziņaAndris BalodisInese LāpseleMārīte LācgalveReinis Rāvietis

Novada vēlēšanu komisija

Andris BalodisEvija RutkaAntra PētersoneDaina SlaidiņaInita ŠvalbeDace LinkumaGirta Upena

Back to top button