KOMITEJAS UN KOMISIJAS

Komitejas

Finanšu komiteja: Indriķis Putniņš,  Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Kristaps Driķis, Ilona Radziņa.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: Inese Navra, Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis.

 

Komisijas

Administratīvā komisija: Sandra Straupe, Viesturs Melbārdis, Irita Sirmā.

Īpašuma privatizācijas komisija: Daina Slaidiņa,  Edžus Ķaukulis, Gita Janševica, Viesturis Burjots, Arita Andersone.

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija: Sandra Straupe, Inese Saliņa.

Iepirkumu komisija: Inese Navra, Viesturis Burjots, Aldis Mālnieks, Lelde Burdaja, Gita Janševica.

Dzīvokļu jautājuma risināšanas komisija: Guntis Eglītis, Velga Berķe, Viesturs Melbārdis.

Arhīva ekspertu komisija: Velga Buraka, Lelde Burdaja, Iveta Ģērmane, Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis.

Darījumu ar lauksaimniecības zemi komisijaDaina Slaidiņa, Indulis Prūsis, Rita Čičkanova, Anda Liepiņa.

Medību koordinācijas komisija:  Māris Bērziņš – Kaives pagasta komunālās saimniecības vadītājs, Ivars Alksnītis – Valsts mežu dienesta pārstāvis, Zenta Špate – Lauku atbalsta dienesta pārstāve.

Vēlēšanu komisijas:

Iecirkņa numurs PAGASTS Priekšsēdētājs Sekretārs

Komisija locekļi

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds

Iecirkņu vēlēšanu komisijas

371 DZĒRBENE Valdis Grinbergs Iveta Balode Rasma Baltvilka Aldis Lorencis Dace Caune Jevgēņija Boldāne Inese Gusmane
372 INEŠI Viktors Ragozins Evita Leiboma Vita Miķelsone Antra Burdaja Aija Praulīte Viesturis Burjots Ivars Beķeris
374 KAIVE Rita Čičkanova Velga Buraka Māris Bērziņš Maija Burjote Iveta Cinata Aija Roze Daiga Zaltāne
386 TAURENE Līga Irbe Ginta Babre Antoņina Paeglīte Marijanna Inča Andis Strazdiņš Mārīte Fedotova Ineta Plūme
388 VECPIEBALGA Benita Zvejniece Dzidra Ješkina Ilze Balode Mārīte Lācgalve Artis Melderis Inese Zārdiņa Kristaps Zārdiņš

Novada vēlēšanu komisija

Andris Balodis Evija Rutka Girta Upena Antra Pētersone Daina Slaidiņa Inita Švalbe Dace Linkuma

Close