Nekustamais īpašums

Nomai un atsavināšanai paredzētas telpas
SARAKSTS

Nekustamie īpašumi (atsevišķi nekustamie īpašumi un telpas), kuras iespējams nomāt vai iegādāties izsolē

Adrese: Platība: Darījuma veids Galvenais izmantošanas veids Plānotā ,atļautā izmantošana
Inešu pamatskola, (Zemnieki) , Ineši Inešu pagasts 944.8 m²

Zeme 0.41 ha

iznomāšana Amatniecība, pakalpojumu sniegšana, biroja telpas, komercdarbība, izglītības iestāde Jaukta centra apbūves teritorija
Noliktava, Ineši, Inešu pag. 169.9 m² Iznomāšana Amatniecība, pakalpojumu sniegšana Publiskās apbūves teritorija
Pils, Ineši, Inešu pag. 28.2 m²

(blakus ApiMi)

Iznomāšana Amatniecība, pakalpojumu sniegšana, neliels ražošanas uzņēmums Publiskās apbūves teritorija
Upmalas-1 Ineši, Inešu pagasts 90.6 m² Iznomāšana, atsavināšana Dzīvojamās telpas, pakalpojumu sniegšana, biroja telpas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
Kalna Auļi, Dzērbenes pagasts 450.1 m²

2132/3615 domājamās daļas no zemes vienības 1.03 ha platībā

Atsavināšana Dzīvojamās telpas Lauku zemes
Līdumi, Dzērbene, Dzērbenes pagasts 269.0 m²

Zeme 1.4 ha, pašlaik iznomāti 1.3 ha

Iznomāšana, atsavināšana Dzīvojamās telpas, neliels ražošanas uzņēmums, tūrisma mītne, pakalpojumu sniegšana Jaukta lauku apbūves teritorija
Pils, Dzērbene, Dzērbenes pagasts 311.8 m² pagrabstāvā Iznomāšana Amatniecība, pakalpojumu sniegšana, biroja telpas Publiskās apbūves teritorija
Tauriņi 2 283.4 m² – 6 dzīvokļi

Zeme  448 m²

Izīrēšana (pēc ēkas remonta) Dzīvojamās telpas Publiskās apbūves teritorija
Mežmalas , Vecpiebalgas pagasts 371.0 m²

Zeme 0.9 ha

Iznomāšana Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, remontdarbnīca, rūpnieciskā ražošana Lauku zemes
Darbnīca īpašumā Skolas estrāde , Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā 121 m² Iznomāšana Amatniecība, pakalpojumu sniegšana, biroja telpas Publiskās apbūves teritorija
Nēķina muiža, Taurene, Taurenes pagasts 19.1 m² Iznomāšana Biroja telpas, pakalpojumu sniegšana Publiskās apbūves teritorija
Vecmuiža, Taurene, Taurenes pagasts 241.1 m², zeme 1134 m² Iznomāšana Amatniecība, pakalpojumu sniegšana, biroja telpas, viesnīca Publiskās apbūves teritorija
Gaujas iela 5 -19, Taurene. Taurenes pagasts 40.5 m²

405/15928 domājamās daļas no zemes vienības 0.4812 ha

Atsavināšana Dzīvojamās telpas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
Gaujas iela 5-24, Taurene, Taurenes pagasts 40.3 m²

403/15928 domājamās daļas no zemes vienības 0.4812 ha

Atsavināšana Dzīvojamās telpas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
Apaļais šķūnis, Taurenes pagasts 145.7 m²

Zeme 0.58 ha

Atsavināšana Noliktava, remontdarbnīca, neliels ražošanas uzņēmums Jaukta lauku apbūves teritorija
Back to top button