Atļaujas saņemšana koku ciršanai ārpus meža

Pakalpojuma nosaukums: Koku ciršanas atļauja ārpus meža.
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Vecpiebalgas novada pašvaldība, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, tālrunis 64107279, vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Pakalpojuma saņēmēji: Fiziska vai juridiska persona.
Ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti: MK noteikumi Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Aizpildīta iesnieguma veidlapa. Saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, iesniegumā noteikti jāietver dokumenta autors, dokumenta datums un paraksts. Iesniegumā jāmin īpašuma nosaukums un kadastra apzīmējums, kurā tiks veiktas darbības, kā arī vēlams norādīt saņemšanas veidu. Iesniegums jāiesniedz pašvaldības administrācijā Vecpiebalgā vai Kaives, Dzērbenes, Inešu, Taurenes pagasta pārvaldē (pēc nepieciešamības) .
Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:
Dzērbenē:
– klātienē, pārvaldes vadītājas kabinetā;
– pa pastu, Dzērbenes pagasta pārvaldei, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4118;
– elektroniski: dzerbene@vecpiebalga.lv
Inešos:
– klātienē, pārvaldes vadītājas kabinetā;
– pa pastu: Inešu pagasta pārvaldei, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4123;
– elektroniski: inesi@vecpiebalga.lv
Kaivē:
– klātienē, Kaives pagasta pārvaldes vadītājas kabinetā;
– pa pastu: Kaives pagasta pārvaldei, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novads, LV- 4144;
= elektroniski: kaive @vecpiebalga.lv
Taurenē:
– klātienē, pārvaldes vadītājas kabinetā;
– pa pastu: Taurenes pagasta pārvaldei, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā , LV-4119;
– elektroniski: taurene@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgā:
– klātienē, administratores kabinetā;
– pa pastu: Vecpiebalgas novada pašvaldībai, Alauksta iela 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV- 4122;
– elektroniski: vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Back to top button