Cenrādis

Vecpiebalgas novada pašvaldības
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

KANCELEJAS PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN (euro)Cena
ar PVN (euro)
1Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšanaviena A4 lapas puse0.100.020.12
2Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšanaabas A4 lapas puses0.160.040.20
3Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšanaviena A3 lapas puse0.120.030.15
4Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšanaabas A3 lapas puses0.190.040.24
5Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšanaviena A4 lapas puse0.540.110.65
6Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšanaviena A3 lapas puse0.670.140.81
7Dokumentu iesiešana ar spirāli1 dokuments2.760.583.34
8LaminēšanaViena A4 lapa0.980.211.18

TELPU NOMA

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN (euro)Cena
ar PVN (euro)
1Vecpiebalgas kultūras nama lielā zāleviens pasākums
līdz 12 stundām
45.709.6055.30
2Vecpiebalgas kultūras nama mazā zāleviens pasākums
līdz 12 stundām
30.306.3636.66
3Vecpiebalgas kultūras nama lielā  zāle1 stunda25.305.3130.61
4Vecpiebalgas kultūras nama mazā zāle1 stunda17.313.6420.95
5Taurenes kultūras nama lielā zāle1 stunda41.328.6850.00
6Taurenes kultūras nama mazā zāle1 stunda16.533.4720.00
7Dzērbenes tautas nama lielā zāle1 stunda41.328.6850.00
8Dzērbenes tautas nama mazā zāle1 stunda16.533.4720.00
9Vecpiebalgas muižas zāle konferenču un
semināru organizēšanai
1 stunda41.328.6850.00
10Vecpiebalgas vidusskolas telpu noma
bērnu nometnēm (ne vairāk kā 80 cilv.)
1 diennakts333.0069.93402.93
11Zāles izmantošana Kaives pagasta pārvaldēviens pasākums
līdz 12 stundām
24.795.2130.00

IEEJAS MAKSAS PASĀKUMOS

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN (euro)Cena
ar PVN (euro)
1Deju vakars, balle1 pasākums0.830.21-1.741.00 līdz 10.00
2Amatiermākslas pasākums1 pasākums0.41-2.480.09-0.260.50 līdz 3.00
3Profesionālās mākslas koncerts vai izrāde1 pasākums4.13-12.400.87-2.605.00 līdz 15.00
4Kino seanss-pašvaldības iegādāta filma1 filma0.41-1.240.09-0.260.50 līdz 1.50
5Kino seanss-  filma ar 3D efektu1 filma1.240.261.50

Kultūras darba organizatoriem ir tiesības noteikt ieejas maksas lielumu katrā konkrētajā pasākumā saskaņā ar apstiprināto iestādes budžetu

Ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 25.04.2019. lēmumu Nr.3 (protokols Nr.4) 1991.gada barikāžu dalībnieku statusu ieguvušām personām noteikti atvieglojumi 50% apmērā pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos (jāuzrāda 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecība – oriģināls).

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN (euro)Cena
ar PVN (euro)
1Laulības noslēgšanas  ceremonija darba dienā   liecinieku klātbūtnē  Taurenes kultūras namā vai Dzērbenes tautas namā.1 ceremonijabez maksasbez maksasbez maksas
2Laulības noslēgšanas  ceremonija  Taurenes kultūras namā1 ceremonija33.066.9440.00
3Laulības noslēgšanas ceremonijas  Dzērbenes tautas namā1 ceremonija33.066.9440.00
4Laulības noslēgšanas ceremonijas Vecpiebalgas muižā1 ceremonija82.6417.36100.00
5Speciāla jubilejas laulības ceremonija (sudrabkāzas, zelta kāzas u.c.) Dzērbenes tautas namā1 ceremonija45.459.5555.00
6Laulības noslēgšanas  ceremonija  ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām1 ceremonija57.8512.1570.00
7Dzimšanas reģistrācijas svinīga ceremonija Taurenes kultūras nama mazajā zālē1 ceremonija12.42.6015.00
8Dalības maksa bērnības svētkos1 bērns16.533.4720.00
10Šampanieša glāžu izmantošana1 ceremonija12.42.6015.00
11Dokumentu izsniegšana no dzmtsarakstu
nodaļas arhīva (izziņas u.c.)
1 arhīva vienība2.480.523.00
12Iesnieguma sagatvošana un nosūtīšana (pēc personas lūguma) uz citām  dzimtsarakstu nodaļām1 vēstule2.480.523.00

Laulības ceremonijas maksai piemērojama 50% atlaide, ja viens vai abi laulības pieteicēji savu dzīvesvietu ir deklarējuši Vecpiebalgas novadā.
Laulības ceremonija ir bez maksas, ja abi laulības pieteicēji ir 1.vai 2.grupas invalīdi.
Par pakalpojuma izpildījumu ir nepieciešams vienoties ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu.
Ja bērnības svētkos piedalās  vairāk kā viens bērns no ģimenes, – katram nākamajam ģimenes bērnam dalības maksai piemērojama 25% atlaide.

PIEBALGAS MUZEJU APVIENĪBAS “ORISĀRE” PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN (euro)Cena
ar PVN (euro)
1Krājuma materiālu izmantošana publicēšanai
(grāmatās, periodikā u.c.)
1 vienība5.371.136.50
2Ieejas maksa muzejā1 persona1.240.261.50
3Ieejas maksa muzejā ģimenei2 vecāki un 2 vai vairāk bērni2.480.523.00
4Ieejas maksa muzejā skolēniem ,
LR pensionāriem un pilna laika studentiem
1 persona0.830.171.00
5Ieejas maksa muzejā skolēniem grupās 10 un vairāk personas0.580.120.70
6Ekskursija muzejā gida vadībā1 grupa
(no 10 pers.)
2.480.523.00
7Jaunlaulāto rituāls “Saulrietos”4 personām
(jaunlaulātie un vedēji)
16.533.4720.00
8Bērnu dzimšanas dienas svinības ar pasaku varoņu piedalīšanos
K.Skalbes “Incēnos”
1 pasākums- 2 stundas37.197.8145.00
9Telpu īre laulības noslēgšanas ceremonijai  K.Skalbes memoriālajā muzejā “Saulrieti”1 pasākums57.8512.1570.00
10Telšu un ugunskura vieta “Kalna Kaibēnu”
muzeja apkārtnē
1 vieta3.310.704.00
11Telpas nakšņošanai “Kalna Kaibēnos”1 persona /1 diennakts6.611.398.00
12Telpu īre “Kalna Kaibēnos” konferencei vai
saviesīgam pasākumam
līdz 30 personām41.328.6850.00
13Telpu īre K.Skalbes “Incēnos” konferencei vai
saviesīgam pasākumam
līdz 30 personām41.328.6850.00
14Gida pakalpojumi pa Vecpiebalgas novadu1 stunda6.201.307.50

Par izmantoto darbu autortiesību ievērošanu ir atbildīgs to izmantotājs
No maksas par krājuma materiālu izmantošanu pētnieciskos nolūkos ir atbrīvoti skolēni un  pilna laika studenti
No ieejas maksas muzejā ir atbrīvoti invalīdi, internātskolu, speciālo skolu, specializēto aprūpes centru audzēkņi, ICOM biedri un Latvijas muzeju darbinieki,  pirmsskolas vecuma bērni, bērnunamu audzēkņi un pedagogs, kas pavada grupu
Muzeju iekštelpās ir aizliegts filmēt un fotografēt
Jaunlaulāto rituāla  kāzu viesiem ir jāiegādājas ieejas biļetes “Saulrietos”

KAPSĒTU UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN (euro)Cena
ar PVN (euro)
1Reģistrācija un jaunas kapa vietas
ierādīšana
1 vieta6.431.357.78
2Kapličas lietošana bēru ceremonijai1 stunda7.001.478.47
3Kapličas lietošana mirušā uzglabāšanai1 diennakts3.000.633.63
4Zvanīšana1 pasākums6.401.347.75

Samaksa ir jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšanas.
Par samaksas iekasēšanu ir atbildīgs kapsētas pārzinis.

PĀRĒJIE PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN (euro)Cena
ar PVN (euro)
1Trenažieru zāles izmantošana skolēniem,
studentiem
1 stundabez maksasbez maksasbez maksas
2Trenažieru zāles izmantošana pieaugušajiem1 apmeklējums0.830.171.00
3Trenažieru zāles izmantošanas abonements1 mēnesis4.951.056.00
4Vecpiebalgas vidus-
skolas sporta zāles nomas
1 stunda2.950.623.57
5Telpas izmantošana naktsmītnei1 diennakts/ 1 persona1.780.372.15
6Nakšņošana Vecpiebalgas vidusskolas
dienesta viesnīcā
1 diennakts2.980.623.60
7Gultas veļas izmantošana1 persona1.650.352.00
8Muižu  teritoriju izmantošana pasākumu
organizēšanai
1 persona0.830.171.00
9Telšu un ugunskura vieta Kaives parkā1 vieta3.310.704.00

Nakšņošanu Vecpiebalgas vidusskolas dienesta viesnīcā nodrošina tikai bērnu, skolēnu, jauniešu nometnēm, projektiem, pasākumiem, sporta komandām, lekciju, nodarbību, festivālu, kultūras pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem, nepilngadīgu bērnu pavadošajām personām.

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN (euro)Cena
ar PVN (euro)
1Maksa par auksto ūdeni pēc skaitītāja (līdz 31.10.2018.)m30.850.181.03
2Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu
pēc skaitītāja (līdz 31.10.2018.)
2.1.iedzīvotājiem (PVN 12%)m33.290.393.68
2.2.uzņēmumiem (PVN 21%)m33.290.693.98
3Maksa par kanalizāciju pēc skaitītāja (līdz 31.10.2018.)m30.850.181.03
4Maksa par siltumenerģiju (līdz 31.10.2018.)
4.1.iedzīvotājiem (PVN 12%)MWh47.705.7253.42
4.2.uzņēmumiem (PVN 21%)MWh47.7010.0257.72
5Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanum316.013.3619.37
6Asenizācijas pakalpojums (traktors +4m3 muca)
brauciena attālums līdz 1 km
m3153.1518.15
6.1.Maksa par asenizācijas mucas vešanueuro/km0.580.120.70
7Dušas izmantošana1 reize2.480.523.00
8Veļas mazgāšana1 reize1.250.261.51

Izmaiņas komunālo pakalpojumu tarifos pēc 2018. gada 1. novembra

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN (euro)Cena
ar PVN (euro)
1Maksa par auksto ūdeni pēc skaitītājam30,920,191,11
2Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu apkures sezonas laikām33,50,423,92
3Maksa par kanalizāciju pēc skaitītājam30,960,201,16
4ApkureMwh50,76,0856,78
Back to top button

Close