Cenrādis

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

KANCELEJAS PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšanaviena A4 lapas puse0.1021
2Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšanaabas A4 lapas puses0.1621
3Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšanaviena A3 lapas puse0.1221
4Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšanaabas A3 lapas puses0.1921
5Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšanaviena A4 lapas puse0.5421
6Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšanaviena A3 lapas puse0.6721
7Dokumentu iesiešana ar spirāli1 dokuments2.7621
8LaminēšanaViena A4 lapa0.9821

TELPU NOMA

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1Vecpiebalgas kultūras nama lielā zāleviens pasākums
līdz 12 stundām
45.7021
2Vecpiebalgas kultūras nama mazā zāleviens pasākums
līdz 12 stundām
30.3021
3Vecpiebalgas kultūras nama lielā  zāle1 stunda25.3021
4Vecpiebalgas kultūras nama mazā zāle1 stunda17.3121
5Taurenes kultūras nama lielā zāle1 stunda41.3221
6Taurenes kultūras nama mazā zāle1 stunda16.5321
7Dzērbenes tautas nama lielā zāle1 stunda41.3221
8Dzērbenes tautas nama mazā zāle1 stunda16.5321
9Vecpiebalgas muižas zāle konferenču un
semināru organizēšanai
1 stunda41.3221
10Vecpiebalgas vidusskolas telpu noma
bērnu nometnēm (ne vairāk kā 80 cilv.)
1 diennakts351.2821
11Zāles izmantošana Kaives pagasta pārvaldēviens pasākums
līdz 12 stundām
24.7921
Par Taurenes un Dzērbenes muižu telpu nomu Vecpiebalgas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (bezpeļņas pasākumu rīkošanai) piemērot 50 % atlaidi (Vecpiebalgas novada domes 27.12.2019. sēdes lēmums, protokols Nr.15)

IEEJAS MAKSAS PASĀKUMOS

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)Apstiprināts
1Deju vakars, balle1 pasākums0.8321
2Amatiermākslas pasākums1 pasākums0.41-2.4821
3Profesionālās mākslas koncerts vai izrāde1 pasākums4.13-12.4021
4Kino seanss-pašvaldības iegādāta filma1 filma0.41-1.2421
5Kino seanss-  filma ar 3D efektu1 filma1.2421
6Tematisks vai informatīvs pasākums bibliotēkā1 pasākums1.24-12.4021Domes sēde 27.02.2020. (prot. Nr.4)

Kultūras darba organizatoriem ir tiesības noteikt ieejas maksas lielumu katrā konkrētajā pasākumā saskaņā ar apstiprināto iestādes budžetu.

Ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 25.04.2019. lēmumu Nr.3 (protokols Nr.4) 1991.gada barikāžu dalībnieku statusu ieguvušām personām noteikti atvieglojumi 50% apmērā pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos (jāuzrāda 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecība – oriģināls).

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1Laulības noslēgšanas  ceremonija darba dienā   liecinieku klātbūtnē  Taurenes kultūras namā vai Dzērbenes tautas namā.1 ceremonijabez maksasbez maksas
2Laulības noslēgšanas  ceremonija  Taurenes kultūras namā1 ceremonija33.0621
3Laulības noslēgšanas ceremonijas  Dzērbenes tautas namā1 ceremonija33.0621
4Laulības noslēgšanas ceremonijas Vecpiebalgas muižā1 ceremonija82.6421
5Speciāla jubilejas laulības ceremonija (sudrabkāzas, zelta kāzas u.c.) Dzērbenes tautas namā1 ceremonija45.4521
6Laulības noslēgšanas  ceremonija  ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām1 ceremonija57.8521
7Dzimšanas reģistrācijas svinīga ceremonija Taurenes kultūras nama mazajā zālē1 ceremonija12.421
8Dalības maksa bērnības svētkos1 bērns16.5321
10Šampānieša glāžu izmantošana1 ceremonija12.421
11Dokumentu izsniegšana no dzimtsarakstu
nodaļas arhīva (izziņas u.c.)
1 arhīva vienība2.4821
12Iesnieguma sagatavošana un nosūtīšana (pēc personas lūguma) uz citām  dzimtsarakstu nodaļām1 vēstule2.4821

Laulības ceremonijas maksai piemērojama 50% atlaide, ja viens vai abi laulības pieteicēji savu dzīvesvietu ir deklarējuši Vecpiebalgas novadā.
Laulības ceremonija ir bez maksas, ja abi laulības pieteicēji ir 1.vai 2.grupas invalīdi.
Par pakalpojuma izpildījumu ir nepieciešams vienoties ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu.
Ja bērnības svētkos piedalās  vairāk kā viens bērns no ģimenes, – katram nākamajam ģimenes bērnam dalības maksai piemērojama 25% atlaide.

PIEBALGAS MUZEJU APVIENĪBAS “ORISĀRE” PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1Krājuma materiālu izmantošana publicēšanai
(grāmatās, periodikā u.c.)
1 vienība5.3721
2Ieejas maksa muzejā1 persona1.2421
3Ieejas maksa muzejā ģimenei2 vecāki un 2 vai vairāk bērni2.4821
4Ieejas maksa muzejā skolēniem ,
LR pensionāriem un pilna laika studentiem
1 persona0.8321
5Ieejas maksa muzejā skolēniem grupās 10 un vairāk personas0.5821
6Ekskursija muzejā gida vadībā1 grupa
(no 10 pers.)
2.4821
7Jaunlaulāto rituāls “Saulrietos”4 personām
(jaunlaulātie un vedēji)
16.5321
8Bērnu dzimšanas dienas svinības ar pasaku varoņu piedalīšanos
K.Skalbes “Incēnos”
1 pasākums- 2 stundas37.1921
9Telpu īre laulības noslēgšanas ceremonijai  K.Skalbes memoriālajā muzejā “Saulrieti”1 pasākums57.8521
10Telšu un ugunskura vieta “Kalna Kaibēnu”
muzeja apkārtnē
1 vieta3.3121
11Telpas nakšņošanai “Kalna Kaibēnos”1 persona /1 diennakts6.6121
12Telpu īre “Kalna Kaibēnos” konferencei vai
saviesīgam pasākumam
līdz 30 personām41.3221
13Telpu īre K.Skalbes “Incēnos” konferencei vai
saviesīgam pasākumam
līdz 30 personām41.3221
14Gida pakalpojumi pa Vecpiebalgas novadu1 stunda6.2021

Par izmantoto darbu autortiesību ievērošanu ir atbildīgs to izmantotājs
No maksas par krājuma materiālu izmantošanu pētnieciskos nolūkos ir atbrīvoti skolēni un  pilna laika studenti
No ieejas maksas muzejā ir atbrīvoti invalīdi, internātskolu, speciālo skolu, specializēto aprūpes centru audzēkņi, ICOM biedri un Latvijas muzeju darbinieki,  pirmsskolas vecuma bērni, bērnunamu audzēkņi un pedagogs, kas pavada grupu
Muzeju iekštelpās ir aizliegts filmēt un fotografēt
Jaunlaulāto rituāla  kāzu viesiem ir jāiegādājas ieejas biļetes “Saulrietos”

KAPSĒTU UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1Kapličas lietošana bēru ceremonijai1 stunda7.0021
2Kapličas lietošana mirušā uzglabāšanai1 diennakts3.0021
3Zvanīšana1 ceremon.6.4021

Samaksa ir jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšanas.
Par samaksas iekasēšanu ir atbildīgs kapsētas pārzinis.

PĀRĒJIE PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1Trenažieru zāles izmantošana skolēniem,
studentiem
1 stundabez maksasbez maksas
2Trenažieru zāles izmantošana pieaugušajiem1 apmeklējums0.8321
3Trenažieru zāles izmantošanas abonements1 mēnesis4.9521
4Vecpiebalgas vidus-
skolas sporta zāles nomas
1 stunda2.9521
5Telpas izmantošana naktsmītnei1 diennakts/ 1 persona1.7821
6Nakšņošana Vecpiebalgas vidusskolas
dienesta viesnīcā
1 diennakts3.7221
7Gultas veļas izmantošana1 persona2.0521
8Muižu  teritoriju izmantošana pasākumu
organizēšanai
1 persona0.8321
9Telšu un ugunskura vieta Kaives parkā1 vieta3.3121
10Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes sporta klases noma1 stunda0.8321
11

Nakšņošanu Vecpiebalgas vidusskolas dienesta viesnīcā nodrošina tikai bērnu, skolēnu, jauniešu nometnēm, projektiem, pasākumiem, sporta komandām, lekciju, nodarbību, festivālu, kultūras pasākumu dalībniekiem, nepilngadīgu bērnu pavadošajām personām.

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)Apstiprināts
1Maksa par auksto ūdeni pēc skaitītāja m30.9221Domes sēde 27.09.2018. (prot. Nr.14)
2Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu
pēc skaitītāja
2.1.iedzīvotājiem m34.0012Domes sēde 19.08.2021. (prot. Nr.7)
2.2.uzņēmumiem m34.0021Domes sēde 19.08.2021. (prot. Nr.7)
3Maksa par kanalizāciju pēc skaitītāja m30.9621Domes sēde 27.09.2018. (prot. Nr.14)
4Maksa par siltumenerģiju
4.1.iedzīvotājiem MWh57.7012Domes sēde 19.08.2021. (prot. Nr.7)
4.2.uzņēmumiem MWh57.7021Domes sēde 19.08.2021. (prot. Nr.7)
5Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanum319.5021
6Asenizācijas pakalpojums (traktors +4m3 muca)
brauciena attālums līdz 1 km
muca1521
6.1.Maksa par asenizācijas mucas vešanueuro/km0.5821
7Dušas izmantošana1 reize2.4821
8Veļas mazgāšana1 reize1.2521

Back to top button