Iesniegumu noformēšana

Fizisko  personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu noformēšana un saņemšana

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums:Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: administrators, pārvaldes vadītāji.

Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija: Vecpiebalgas novads, Latvija.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un atbildes izsniegšana.

Pakalpojuma īss apraksts:
Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijā, pārvaldēs var noformēt un iesniegt pašvaldībai ( t. sk. pašvaldības arhīvam) adresētos iesniegumus. Ja kādam no sniegtajiem pakalpojumiem nav speciālas veidlapas, iesniegums jāaizpilda brīvā formā. Iesniegumu var aizpildīt uz vietas kancelejā, kā arī iesniegt jau aizpildītu veidlapu.

Pakalpojuma saņēmējs:fiziska, juridiskapersona, valsts iestāde u.c.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

28.09.2010. MK noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
27.09.2007. LR likums „Iesniegumu likums”;
06.05.2010. LR Likums „Dokumentu juridiskā spēka likums”;

11.02.2010. „Arhīvu likums”;

06.11.2012. MK noteikumi Nr. 748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”;

23.03.2000. „Fizisko personu datu aizsardzības likums”;

Vecpiebalgas  novada pašvaldības nolikums.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Aizpildīta iesnieguma veidlapa. Saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, iesniegumā noteikti jāietver dokumenta autors, dokumenta datums un paraksts. Iesniegums jāiesniedz pašvaldības administrācijā Vecpiebalgā vai Kaives, Dzērbenes, Inešu,  Taurenes pagasta pārvaldē (pēc nepieciešamības) .

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Nav.

Administratīvais process: Nav.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 30 dienas.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:

 • Dzērbenē:
 • klātienē, pārvaldes vadītājas kabinetā;
 • pa pastu, Dzērbenes pagasta pārvaldei, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4118;
 • – elektroniski: dzerbene@vecpiebalga.lv.
 • Inešos:
 • klātienē, pārvaldes vadītājas kabinetā;
 • pa pastu: Inešu pagasta pārvaldei, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4123;
 • – elektroniski: inesi@vecpiebalga.lv.
 • Kaivē:
  – klātienē, Kaives pagasta pārvaldes vadītājas kabinetā;
  – pa pastu: Kaives pagasta pārvaldei, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novads, LV- 4144;
  – elektroniski: kaive @vecpiebalga.lv.
 • Taurenē:
  – klātienē, pārvaldes vadītājas kabinetā;
  – pa pastu: Taurenes pagasta pārvaldei, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā , LV-4119;
  – elektroniski: taurene@vecpiebalga.lv.
 • Vecpiebalgā:
  – klātienē, administratores  kabinetā’;
  – pa pastu: Vecpiebalgas novada pašvaldībai, Alauksta iela 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV- 4122;
  – elektroniski: vecpiebalga@vecpiebalga.lv.

Pakalpojuma sniedzēja kontakti:
Dzērbenē 

Dzērbenes pagasta pārvalde, „Dzērbenes pils”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas   novads, LV-4118, tālrunis 64107280, e-pasts: dzerbene@vecpiebalga.lv

Inešos      

Inešu pagasta pārvalde, „Pils”, Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas   novads, LV-4123, tālrunis 64129328, +371 22008446,

e-pasts: ineši@vecpiebalga.lv

Kaivē:
Kaives pagasta pārvalde, “Pagasta Dārziņi”, Kaive, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 4144, tālrunis 64125766, +371 22042033,  e-pasts: kaive@vecpiebalga.lv

Taurenē:
Taurenes pagasta pārvalde, „Nēķins”, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas   novads, LV-4119, tālrunis 64170228,  +371 22007612,

e-pasts: taurene@vecpiebalga.lv

Vecpiebalgā:
Vecpiebalgas  novada pašvaldība, Alauksta ielā 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, tālrunis: 64107279, +371 28381960, fakss: 64161969,  e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena      8.00-12.00; 13.00-17.00
Otrdiena         8.00-12.00; 13.00-17.00
Trešdiena      8.00-12.00; 13.00-17.00
Ceturtdiena    8.00-12.00; 13.00-17.00
Piektdiena      8.00-12.00; 13.00-17.00

Back to top button