ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

Ūdens skaitītāju rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 1. līdz  3. datumam.
Iesniedz skaitītāju rādījumus internetā!

Izvēlies pagastu!

Skaitītāju rādījumi:

1. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

2. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

3. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

4. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

5. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

6. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

7. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

8. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

Piekrītu*
Piekrītu, ka Vecpiebalgas novada pašvaldība (reģ. Nr.90000057259, juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122) izmanto manis norādītos datus (līguma Nr., ielas/mājas nosaukums, ielas/dzīvokļa Nr., tālruņa Nr., e-pastu, skaitītāju Nr. un rādījumus), lai veiktu aprēķinus par patērēto ūdeni norādītajā mājā/dzīvoklī saskaņā ar attiecīgo komunālo pakalpojumu līgumu un, ja nepieciešams, neskaidrību gadījumā sazinātos ar mani telefoniski. Citiem nolūkiem dati netiks izmantoti.

Skaitītāju rādījumi:

1. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

2. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

3. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

4. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

5. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

6. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

7. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

8. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

Piekrītu*
Piekrītu, ka Vecpiebalgas novada pašvaldība (reģ. Nr.90000057259, juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122) izmanto manis norādītos datus (līguma Nr., ielas/mājas nosaukums, ielas/dzīvokļa Nr., tālruņa Nr., e-pastu, skaitītāju Nr. un rādījumus), lai veiktu aprēķinus par patērēto ūdeni norādītajā mājā/dzīvoklī saskaņā ar attiecīgo komunālo pakalpojumu līgumu un, ja nepieciešams, neskaidrību gadījumā sazinātos ar mani telefoniski. Citiem nolūkiem dati netiks izmantoti.

Skaitītāju rādījumi:

1. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

2. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

3. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

4. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

5. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

6. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

7. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

8. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

Piekrītu*
Piekrītu, ka Vecpiebalgas novada pašvaldība (reģ. Nr.90000057259, juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122) izmanto manis norādītos datus (līguma Nr., ielas/mājas nosaukums, ielas/dzīvokļa Nr., tālruņa Nr., e-pastu, skaitītāju Nr. un rādījumus), lai veiktu aprēķinus par patērēto ūdeni norādītajā mājā/dzīvoklī saskaņā ar attiecīgo komunālo pakalpojumu līgumu un, ja nepieciešams, neskaidrību gadījumā sazinātos ar mani telefoniski. Citiem nolūkiem dati netiks izmantoti.

Skaitītāju rādījumi:

1. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

2. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

3. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

4. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

5. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

6. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

7. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

8. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

Piekrītu*
Piekrītu, ka Vecpiebalgas novada pašvaldība (reģ. Nr.90000057259, juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122) izmanto manis norādītos datus (līguma Nr., ielas/mājas nosaukums, ielas/dzīvokļa Nr., tālruņa Nr., e-pastu, skaitītāju Nr. un rādījumus), lai veiktu aprēķinus par patērēto ūdeni norādītajā mājā/dzīvoklī saskaņā ar attiecīgo komunālo pakalpojumu līgumu un, ja nepieciešams, neskaidrību gadījumā sazinātos ar mani telefoniski. Citiem nolūkiem dati netiks izmantoti.

Skaitītāju rādījumi:

1. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

2. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

3. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

4. Karstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

5. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

6. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

7. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

8. Aukstā ūdens skaitītājs Nr. Rādījums:

Piekrītu*
Piekrītu, ka Vecpiebalgas novada pašvaldība (reģ. Nr.90000057259, juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122) izmanto manis norādītos datus (līguma Nr., ielas/mājas nosaukums, ielas/dzīvokļa Nr., tālruņa Nr., e-pastu, skaitītāju Nr. un rādījumus), lai veiktu aprēķinus par patērēto ūdeni norādītajā mājā/dzīvoklī saskaņā ar attiecīgo komunālo pakalpojumu līgumu un, ja nepieciešams, neskaidrību gadījumā sazinātos ar mani telefoniski. Citiem nolūkiem dati netiks izmantoti.

 

Back to top button