PĀRVALDE

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Cēsu novada
Vecpiebalgas apvienības pārvalde

Adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122.
Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00, pārtraukums 12.00 – 12.30
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.30
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.30
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.30
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00


Pārvaldes vadītājs p.i. Viesturis Burjots 
tālrunis: + 371 20238995
e-pasts: viesturis.burjots@cesunovads.lv


Vecpiebalgas klientu apkalpošanas centrs
speciāliste Iveta Ģērmane
tālrunis: +371 66954877, +371 28381960
e-pasts: vecpiebalga@cesunovads.lv
Saimniecības nodaļa

Saimniecības nodaļas vadītāja p.i. Andris Lapiņš
tālrunis: +371 26106679
e-pasts: andris.lapins@cesunovads.lv 

Vecpiebalgas kultūras nams

Kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna
Adrese: Gaismas iela 1, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 26493591
e-pasts: zigrida.ruicena@cesunovads.lv


Jaunatnes lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Līna Paimiņa
Adrese: Gaismas iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 29868892
e-pasts: lina.paimina@cesunovads.lv

JIC „Balgas strops”

Jaunatnes darbinieks Jānis Roberts Krams
Adrese: Gaismas iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 26114412
e-pasts: janis.krams@cesunovads.lv

Sporta organizators 

Sporta organizators Toms Praulītis
tālrunis: + 371 28204453
e-pasts: toms.praulitis@cesunovads.lv
Tūrisma speciālists 

Tūrisma speciālists Guntis Davidovs
tālrunis: + 371 27874575
e-pasts: guntis.davidovs@cesunovads.lv
Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vietniece

Sandra Lazdiņa
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Otrdiena 9.00 – 12.00
Ceturtdiena 13.00 – 16.00 

tālrunis: +371 26341408
e-pasts: dzimtsaraksti@cesis.lv

Vecpiebalgas pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja Dzidra Ješkina
Adrese: Ziemeļu iela 13, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 20232850
e-pasts: dzidra.jeskina@cesunovads.lvMuzeju apvienība „Orisāre”

Muzeju apvienības vadītāja Līva Grudule
Adrese: “Norkalni-2”, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 26131784
e-pasts: liva.grudule@cesunovads.lvVecpiebalgas vidusskola

Skolas direktore Ilona Strelkova
Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 26497579
e-pasts: vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv

Back to top button