PĀRVALDE

Vecpiebalgas novada administratīvais centrs

Adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Darbalaiks:    8.00 – 17.00 (darba dienās),  pārtraukums:  12.00 – 13.00

Izpilddirektore Lelde Burdaja 
tālrunis: + 371 28349103
e-pasts: lelde.burdaja@vecpiebalga.lv

 

 

 

Administratore Iveta Ģērmane
tālrunis: +371 66954877, +371 28381960
e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv

 

 

 

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa 

Nodaļas vadītāja Girta Upena
tālrunis: +371 29376776
e-pasts: girta.upena@vecpiebalga.lv

 

 

 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Nodaļas vadītāja Sandra Lazdiņa
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
pirmdienās 10.00-12.00 (Taurenē)
otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00 (Vecpiebalgā)
ceturtdienās 8.00-12.00 (Vecpiebalgā)
tālrunis: +371 26341408
e-pasts: dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa 

Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Marina Siliņa
tālrunis: +371 20231050
e-pasts: marina.silina@vecpiebalga.lv

 

 

 

Saimniecības nodaļa 

Vecpiebalgas saimniecības vadītājs Aldis Mālnieks
Adrese: „Norkalni – 2”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
tālrunis: +371 22016879
e-pasts: aldis.malnieks@vecpiebalga.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Irita Sirmā
Adrese: „Norkalni – 2”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
tālrunis: +371 26122563
e-pasts: barintiesa@vecpiebalga.lv

Sociālais dienests 

Sociālā darbiniece Guna Princova
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
piektdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
Adrese: „Norkalni – 2”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
tālrunis: + 371 26109262
e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv

Vecpiebalgas vidusskola

Skolas direktors Arvis Kalējs
Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
tālrunis: +371
e-pasts: vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv

Muzeju apvienības „Orisāre”

Muzeju apvienības vadītāja Līva Grudule
Adrese: “Norkalni-2”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
tālrunis: +371 26573868
e-pasts: liva.grudule@vecpiebalga.lv

 

 

Vecpiebalgas pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja Dzidra Ješkina
Adrese: Ziemeļu iela 13, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
tālrunis: +371 20232850
e-pasts: dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv 

 

 

Vecpiebalgas kultūras nams

Kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna
Adrese: Gaismas iela 1, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
tālrunis: +371 26493591
e-pasts: zigrida.ruicena@vecpiebalga.lv

 

 

Jaunatnes lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Baiba Roze
Adrese: Gaismas iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
tālrunis: +371 26267601
e-pasts: baiba.roze@vecpiebalga.lv

JIC „Balgas strops”

Vadītāja Madara Višņova
Adrese: Gaismas iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
tālrunis: +371 26382079
e-pasts:

 

 

 

Close