PĀRVALDE

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Cēsu novada
Vecpiebalgas apvienības pārvalde

Adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122.
Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00, pārtraukums 12.00 – 13.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45

Pārvaldes vadītāja p.i. Lelde Burdaja 
tālrunis: + 371 28349103
e-pasts: lelde.burdaja@vecpiebalga.lv

Administratore Iveta Ģērmane
tālrunis: +371 66954877, +371 28381960
e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Nodaļas vadītāja Sandra Lazdiņa
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
pirmdienās 10.00-12.00 (Taurenē)
otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00 (Vecpiebalgā)
ceturtdienās 8.00-12.00 (Vecpiebalgā)
tālrunis: +371 26341408
e-pasts: dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa 

Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Ilze Pogule
tālrunis: +371 26112088
e-pasts: ilze.pogule@vecpiebalga.lv

Saimniecības nodaļa 

Vecpiebalgas saimniecības vadītājs Aldis Mālnieks
Adrese: „Norkalni – 2”, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 22016879
e-pasts: aldis.malnieks@vecpiebalga.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i. Ilze Cīrule
Adrese: „Norkalni – 2”, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 26122563
e-pasts: barintiesa@vecpiebalga.lvSociālais dienests 

Sociālā darbiniece Guna Princova
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
piektdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
Adrese: „Norkalni – 2”, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: + 371 26109262
e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv

Vecpiebalgas vidusskola

Skolas direktore Ilona Strelkova
Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 26497579
e-pasts: vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lvMuzeju apvienības „Orisāre”

Muzeju apvienības vadītāja Līva Grudule
Adrese: “Norkalni-2”, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 26573868
e-pasts: liva.grudule@vecpiebalga.lvVecpiebalgas pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja Dzidra Ješkina
Adrese: Ziemeļu iela 13, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 20232850
e-pasts: dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv Vecpiebalgas kultūras nams

Kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna
Adrese: Gaismas iela 1, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 26493591
e-pasts: zigrida.ruicena@vecpiebalga.lvJaunatnes lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Linda Ķaukule
Adrese: Gaismas iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 20058503
e-pasts: linda.kaukule@vecpiebalga.lvJIC „Balgas strops”

Jaunatnes darbiniece Līna Paimiņa
Adrese: Gaismas iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +37129868892
e-pasts: lina.paimina@vecpiebalga.lv
Sporta organizators 

Sporta organizators Toms Praulītis
tālrunis: + 371 28204453
e-pasts: toms.praulitis@vecpiebalga.lv

Tūrisma speciālists 

Tūrisma speciālists Guntis Davidovs
tālrunis: + 371 27874575
e-pasts: guntis.davidovs@vecpiebalga.lv
Back to top button