Dzērbenes klientu apkalpošanas centrs

Adrese: „Sabiedriskais centrs”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Darba laiks:
Pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Otrdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, pārtraukums 13.00 – 14.00

Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājiem ir iespēja:

  • Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.
  • Saņemt izziņas.
  • Nokārtot komunālos, zemes u.c. maksājumus, risināt saimnieciskos un sociālos jautājumus.
  • Saņemt informāciju par novada domes lēmumiem.
  • Veikt dzīvesvietas deklarēšanu.
  • Veikt kopēšanas darbus.

Dzērbenes pagasta bibliotēka

Adrese: “Sabiedriskais centrs”, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Bibliotēkas vadītāja Inese Gusmane
e-pasts: inese.gusmane@cesunovads.lv
t. 28080504


Dzērbenes saimniecības vadītājs Andris Laumanis
e-pasts: andris.laumanis@cesunovads.lv
t. +371 22013985
Adrese: „Pils”, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118


Galvenā nekustamā īpašuma speciāliste Daina Slaidiņa
e-pasts: daina.slaidina@cesunovads.lv
t. +371 26115317
Adrese: „Pils”, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Amatu māja

Adrese: “Sabiedriskais centrs”, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Amatu mājas vadītāja Daina Šmite
t. +371 29408315
Dzērbenes tautas nams

Adrese: „Pils”, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Tautas nama vadītāja Daina Šmite
e-pasts: daina.smite@cesunovads.lv
t. +371 29408315

Dzērbenes jauniešu centrs

Adrese: Sabiedriskais centrs”, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Centra vadītājs Igors Zvaigzne
e-pasts: igors.zvaigzne@secunovads.lv
t. +371 26576313

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

Adrese: Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Skolas direktors Andris Sakss
t.+371 64170479, +371 26415585
e-pasts: andris.sakss@cesunovads.lv

Back to top button