Dzērbenes pagasta pakalpojumu centrs

Adrese: „Pils”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00, pārtraukums 12.00 – 13.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45

Dzērbenes pagasta pakalpojumu centra vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00 -12.00 ; 13.00 – 17.00
Otrdien 8.00 – 12.00 ; 13.00 – 16.00
Ceturtdien 8.00 -12.00 ; 13.00 – 16.00
Piektdien 8.00 -12.00 ; 13.00 – 15.00

Ūdens skaitītāju rādījumus iespējams iesniegt:
-pastkastītē pie daudzdzīvokļu mājas “Madaras”;
-rakstot e-pastā uz dzerbene@vecpiebalga.lv;
-rakstot īsziņā uz tālruņa numuru 28080504 vai zvanot pārvaldes vadītājas darba laikā.

Pakalpojumu centra vadītāja Edīte Amane
e-pasts: dzerbene@vecpiebalga.lv
t. 64107280, 28080504

Dzērbenes saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis
e-pasts: viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv
t. +371 20242023 

Sociālais darbinieks Ivars Sakss
e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
t. +371 20244231

Galvenā nekustamā īpašuma speciāliste Daina Slaidiņa
e-pasts: daina.slaidina@vecpiebalga.lv
t. +371 26115317

Pagasta pārvaldē iedzīvotājiem ir iespēja:

  • Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.
  • Saņemt izziņas.
  • Nokārtot komunālos, zemes u.c. maksājumus, risināt sociālos jautājumus.
  • Saņemt informāciju par novada domes lēmumiem.
  • Dzīvesvietas deklarēšana.
  • Veikt kopēšanas darbus.

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

Adrese: Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Skolas direktors Andris Sakss
t.+371 64170479, +371 26415585

Amatu māja

Adrese: Sabiedriskais centrs “Dzērbene”, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Amatu mājas vadītāja Daina Šmite
t. +371 29408315
Dzērbenes tautas nams

Adrese: „Pils”, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Tautas nama vadītāja Daina Šmite
e-pasts: daina.smite@vecpiebalga.lv
t. +371 29408315

Dzērbenes pagasta bibliotēka

Adrese: Sabiedriskais centrs “Dzērbene”, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Bibliotēkas vadītāja Inese Gusmane
e-pasts: inese.gusmane@vecpiebalga.lv
t. 64170405Dzērbenes jauniešu centrs

Adrese: Sabiedriskais centrs “Dzērbene”, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Centra vadītājs Igors Zvaigzne
e-pasts: dzerbenesjc@gmail.com
t. +371 26576313

Back to top button