Kaives klientu apkalpošanas centrs

Adrese: “Pagasta Dārziņi”, Kaive, Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144.
Darba laiks:
Pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Otrdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Piektdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00

Pagasta pārvaldē iedzīvotājiem ir iespēja:

  • Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.
  • Nokārtot komunālos, zemes u.c. maksājumus, risināt saimnieciskos un sociālos jautājumus.
  • Saņemt informāciju par novada domes lēmumiem.
  • Veikt dzīvesvietas deklarēšanu.
  • Veikt kopēšanas darbus.

Kaives pagasta bibliotēka

Adrese: “Pagasta Dārziņi”, Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144
Bibliotēkas vadītāja Maija Burjote
tālrunis: 22042033
e-pasts: maija.burjote@cesunovads.lv


Kaives saimniecības vadītājs Māris Bērziņš 
tālrunis: + 371 26591112
e-pasts: maris.berzins@cesunovads.lv


Kaives tautas nams

Adrese: “Pagasta Dārziņi”, Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144
Kultūras dzīves organizatore Agnese Caunīte-Bērziņa
tālrunis: +371 26309040
e-pasts: agnese.caunite@cesunovads.lv

Arhīva pārzine

Velga Buraka
tālrunis: 64125767, +371 26197591
e-pasts: velga.buraka@cesunovads.lv

Back to top button