Kaives pagasta pakalpojumu centrs

Adrese: “Pagasta Dārziņi”, Kaive, Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144.
Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00, pārtraukums 12.00 – 13.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45

Pakalpojumu centra vadītāja Rita Čičkanova
tālrunis: 64125766, +371 22042033
e – pasts: kaive@vecpiebalga.lv

Kaives saimniecības vadītājs Māris Bērziņš 
tālrunis: + 371 26591112
e-pasts: maris.berzins@vecpiebalga.lv

Pagasta pārvaldē iedzīvotājiem ir iespēja:

  • Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.
  • Saņemt izziņas.
  • Nokārtot komunālos, zemes u.c. maksājumus, risināt sociālos jautājumus.
  • Saņemt informāciju par novada domes lēmumiem.
  • Dzīvesvietas deklarēšana.
  • Veikt kopēšanas darbus.

Arhīva pārzine

Velga Buraka
tālrunis: 64125767, +371 26197591
e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv

Kaives pagasta bibliotēka

Adrese: “Pagasta Dārziņi”, Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144
Bibliotēkas vadītāja Maija Burjote
tālrunis: 64125769
e-pasts: maija.burjote@vecpiebalga.lv
Kaives tautas nams

Adrese: “Pagasta Dārziņi”, Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144
Kultūras dzīves organizatore Agnese Caunīte-Bērziņa
tālrunis: +371 26309040
e-pasts: agnese.caunite@vecpiebalga.lv

Back to top button