Taurenes pagasta pakalpojumu centrs

Adrese: “Nēķina muiža”, Taurene, Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119
Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00, pārtraukums 12.00 – 13.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45    

Pakalpojumu centra vadītāja Inese Saliņa
tālrunis: 64170228, +371 22007612
e–pasts: taurene@vecpiebalga.lv

Taurenes saimniecības vadītājs Guntis Eglītis
Tālrunis: +371 20232963
e-pasts: guntis.eglitis@vecpiebalga.lv

Pagasta pārvaldē iedzīvotājiem ir iespēja:

  • Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.
  • Saņemt izziņas.
  • Nokārtot komunālos, zemes u.c. maksājumus, risināt sociālos jautājumus.
  • Saņemt informāciju par novada domes lēmumiem.
  • Dzīvesvietas deklarēšana.
  • Veikt kopēšanas darbus.

Sociālais dienests

Sociālā dienesta vadītāja Velga Berķe
Adrese: „Rudiņi”, Taurene, Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119
tālrunis: +371 20234365
e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lvTaurenes pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja Ineta Rūnika
Adrese: “Rudiņi”, Taurenes pag., Cēsu nov., LV-4119
tālrunis: 64170261
e-pasts: ineta.runika@vecpiebalga.lv
Taurenes kultūras nams

Kultūras nama vadītāja, Kultūras nodaļas vadītājas vietniece Ginta Babre
Adrese: “Nēķina muiža”, Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119
tālrunis: +371 22032942
e-pasts: ginta.babre@vecpiebalga.lv

Back to top button