Taurenes klientu apkalpošanas centrs

Adrese: “Rudiņi”, Taurene, Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119
Darba laiks:
Pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Otrdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.17.00, pārtraukums  13.00 – 14.00

Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājiem ir iespēja:

  • Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.
  • Nokārtot komunālos, zemes u.c. maksājumus, risināt saimnieciskos un sociālos jautājumus.
  • Saņemt informāciju par novada domes lēmumiem.
  • Saņamt valsts un pašvaldības vienotos pakalpojumus.
  • Veikt dzīvesvietas deklarēšanu.
  • Veikt kopēšanas darbus.

Taurenes pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja Ineta Rūnika
Adrese: “Rudiņi”, Taurenes pag., Cēsu nov., LV-4119
tālrunis: 20231050
e-pasts: ineta.runika@cesunovads.lv


Taurenes saimniecības vadītājs Andris Ručs
Tālrunis: +371 20232963
e-pasts: andris.rucs@cesunovads.lv 
Adrese: “Nēķina muiža”, Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119

Taurenes kultūras nams

Kultūras nama vadītāja, Kultūras nodaļas vadītājas vietniece Ginta Babre
Adrese: “Nēķina muiža”, Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119
tālrunis: +371 22032942
e-pasts: ginta.babre@cesunovads.lv

Back to top button