SOCIĀLAIS DIENESTS

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLAIS DIENESTA
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

DIENESTA VADĪTĀJA VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”,
pirmdienās 8.00-17.00 

ceturtdienās 8.00 – 12.00
pusdienas pārtraukums
12.00-13.00


SOCIĀLĀ DARBINIECE DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM SINTIJA DUBOVA
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”
trešdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00


SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJAS VIETNIEKS, SOCIĀLAIS DARBINIEKS IVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”,
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums
12.00-13.00.

SOCIĀLĀ DARBINIECE BIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums
12.00-13.00


SOCIĀLĀ PALĪDZĪBAS ORGANIZATORE VELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.


SOCIĀLAIS DARBINIEKS VECPIEBALGAS PAGASTĀ
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums
12.00-13.00

APRŪPĒTĀJA INĀRA LEITĀNE – ŠĶĒLE
pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”
trešdienās 8.00-12.00

PSIHOLOĢE ANITA PRODNIECE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”,
otrdienās 10.00-15.00

Sociālā dienesta vadītāja V.Berķe

Close