IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2013. GADS

Pašvaldības ceļa “Estrāde – Raskumi” rekonstrukcija

 
Publikācijas datums
19.aprīlis 2013.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 Latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 Latu
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pastsvecpiebalga@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs

VNP-2013/3 EZF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Pašvaldības ceļa “Estrāde – Raskumi” rekonstrukcija
CVP kods
45233110-3
Iesniegšanas laiks līdz 2013.gada 30.aprīlim plkst. 17.00
Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Pielikumi Nolikums  šeit , tehniskais projekts un specifikācija šeit
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button