ProjektiPROJEKTI 2013. GADS

PAŠVALDĪBAS CEĻA “ESTRĀDE – RASKUMI” REKONSTRUKCIJA

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu  pieteikumu „Pašvaldības ceļa „Estrāde – Raskumi” rekonstrukcija” (Nr.12-09-ZL24-Z401101-000002),kurš tika iesniegti Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projekta„Pašvaldības ceļa „Estrāde – Raskumi” rekonstrukcija” mērķis ir uzlabot Vecpiebalgas novada ceļa “Estrāde – Raskumi” kvalitāti, rekonstruējot to, ar to uzlabojot ceļa posma funkcionālo spēju, kas veicinās dzīves vides kvalitāti novadā un līdz ar to arī zivsaimniecības un tūrisma attīstību un saglabāšanos. Ceļa “Estrāde – Raskumi” rekonstrukcija dos iespēju ērtai un drošai piekļuvei pie Alauksta ezera pa pašvaldības ceļu, vienlaikus arī stāvlaukumu paplašināšana un izveide ērtai automašīnu novietošanai piesaistīs zvejniekus, tas ļaus pašvaldībai pārdot vairāk licences zvejai un attīstīt zivsaimniecību un tūrismu šajā teritorijā. Vietējie iedzīvotāji iegūs sakārtotu ceļu, pa kuru var droši pārvietoties  automašīnas un gājēji gan vasarā, gan ziemā. Līdz šim ceļš bija grūti izbraucams rudens un ziemas mēnešos, kā arī trūkst stāvvietu automašīnu novietošanai. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 19 778,40 LVL, no kurām EZF finansējums ir 17 800,56 LVL. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots 2013.gada vasarā.

Saistītie raksti

Back to top button