ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

PAŠVALDĪBAS CEĻA “KĻAVAS – PLUDMALE” REKONSTRUKCIJA

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta  pieteikumu „Pašvaldības ceļa „Kļavas – Pludmale” rekonstrukcija” (Nr.13-09-ZL24-Z401101-000002), kurš tika iesniegts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projekta „Pašvaldības ceļa „Kļavas – Pludmale” rekonstrukcija” mērķis ir veicnāt Vecpiebalgas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, zivsaimniecības un tūrisma saglabāšanos un attīstību, rekonstruējot Inešu pagasta ceļu “Kļavas – Pludmale”, uzlabojot tā kvalitāti un funkcionālo spēju. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 28452,03 EUR, no kurām EZF finansējums ir 25606,83 EUR. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Projekts tiks īstenots 2014.gada vasarā.

Saistītie raksti

Back to top button