ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

Pašvaldības ceļu Rāgažas – Roznēni- Gailīši un Roznēni – Mazroznēni rekonstrukcija.

Pašvaldības ceļu Rāgažas – Roznēni- Gailīši un Roznēni – Mazroznēni rekonstrukcija.

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2010.gada 26.oktobrī ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta (Nr.10-09-ZL24-Z401101-000002) pieteikumu „Pašvaldības ceļu Rāgažas – Roznēni- Gailīši un Roznēni – Mazroznēni rekonstrukcija” kurš tika iesniegts EZF Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projekta mērķis ir Uzlabot Vecpiebalgas pagasta ceļus Ragažas – Roznēni – Gailīši un Roznēni – Mazroznēni kvalitāti, rekonstruējot tos, ar to uzlabojot ceļu posmu funkcionālo spēju, kas veicinās dzīves vides kvalitāti novadā un līdz ar to arī zivsaimniecības un tūrisma attīstību novadā.

Projekts paredz uzlabot satiksmes un satiksmes dalībnieku drošību, paaugstinot transporta sistēmas efektivitāti, kā arī optimizēt satiksmes kustības organizāciju, izveidojot atbilstošu transporta infrastruktūru.

Pašvaldība ar Eiropas struktūrfonda palīdzību būs risinājusi jautājumus par vides kvalitāti, drošības un ekonomiskās attīstības uzlabošanu, kā arī pildījusi pašvaldības funkcijas, ko vietējām pārvaldēm uzliek likuma „Par pašvaldībām” 15.pants.                                                                       

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 40 838.72Ls, no kurām EZF finansējums ir 29 999.99Ls. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekta tiks īstenots 2011.gadā.

Saistītie raksti

Back to top button