ProjektiPROJEKTI 2019. GADS

PAŠVALDĪBAS PROJEKTI 2019

Darbu projektu vadībā pašvaldībā var sadalīt trīs lielās jomās: projektu iesniegumu sagatavošana, projektu īstenošana, projektu pēcuzraudzība. 2019. gadā Vecpiebalgas novada pašvaldībā ražīgs darbs bijis tajās visās. Sagatavoti un iesniegti LAD ( Lauku atbalsta dienestā) 6 projekti, 4 no tiem apstiprināti pērn, 1 šī gada sākumā, 1 projekta īstenošana netika atbalstīta. CFLA (centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā) sagatavots, iesniegts 1 projekts. IKVD un VISC iesniegti, apstiprināti īstenošanai abās novada skolās 2 projekti. Pašvaldība kā sadarbības partneris ir piedalījusies LPS (Latvijas pašvaldību savienības ) “Meža dienas 2019” projektā “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”

Saistītie raksti

Back to top button