Pārvaldes jaunumi

PAZIŅOJUMS PAR JAUNIZVEIDOJAMĀ CĒSU NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Vecpiebalgas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Vecpiebalgas novada domes 2020. gada 23. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 25, lēmuma Nr. 3) “Par jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta Cēsu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes termiņš, izveidota programmas izstrādes vadības un darba grupa.
Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments. Tās mērķis ir noteikt jaunizveidojamās Cēsu novada pašvaldības prioritātes, rīcības virzienus un pamatu pašvaldības īstermiņa plānošanas dokumentiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Vecpiebalgas novada domes 2020. gada 23. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 25, lēmuma Nr.4) “Par jaunizveidojamā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035. gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes termiņš, izveidota programmas izstrādes vadības un darba grupa.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. Tās mērķis ir noteikt jaunizveidojamās Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa vīziju, ekonomiskās specializācijas jomas un ilgtermiņa prioritātes līdz 2035. gadam.

Jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ir uzsākta sadarbībā ar Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Cēsu, Priekuļu un Pārgaujas novadiem.

Papildus informācija, zvanot vai sazinoties elektroniski ar Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektori Leldi Burdaju- t. 28349103, e-pasts: lelde.burdaja@vecpiebalga.lv

Saistītie raksti

Back to top button