NovadsPārvaldes jaunumi

PAZIŅOJUMS PAR PĀRSTĀVJU IZVIRZĪŠANU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAI

Vecpiebalgas novada pašvaldība līdz šā gada 13. augustam lūdz izvirzīt 2 kandidātus Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas papildināšanai.

Izvirzīt pārstāvjus darbam novada vēlēšanu komisijā var politiskās partijas, partiju apvienības, deputāts, kā arī ne mazāk kā 10 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi. Vēlēšanu komisijā nedrīkst ievēlēt Saeimas vai pašvaldības deputātus.

Pieteikuma veidlapas var saņemt Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, pagastu pārvaldē Dzērbenē, Inešos, Kaivē, Taurenē un interneta vietnē www.vecpiebalga.lv

Kandidātu pieteikumus iesniegt Vecpiebalgas novada pašvaldībā administratorei Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai Vecpiebalgas novada pagastu pārvaldēs līdz šā gada 13.augusta plkst.16.00.

Pieteikuma anketa šeit…

 

Saistītie raksti

Back to top button