Aktuālie iepirkumiIEPIRKUMIIEPIRKUMI 2018. GADS

Peldvietas labiekārtošana pie Dabaru ezera

Publikācijas datums 27.11.2018.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
Taurenes saimniecības vadītājs Guntis Eglītis, tālr.: 20232963, e-pasts: guntis.eglitis@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs VNP 2018/20 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Peldvietas labiekārtošana pie Dabaru ezera”
CVP kods 45000000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 11. decembrim plkst. 10.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit…
Pielikumi šeit…
Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
Iepirkuma rezultāts Lēmums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button