Novads

PIEDALIES APTAUJĀ PAR TRANSPORTA IZMANTOŠANAS PARADUMIEM!

Latvijas Zaļo ceļu asociācija Interreg Europe projekta DESTI-SMART ietvaros līdz 31. augustam aicina piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu transporta izmantošanas paradumus, Eiropas un arī Vidzemes galamērķos.
Anketu ir izstrādājusi Bournemouth Universitāte, Anglija, kas ir viens no desmit projekta Desti-Smart partneriem.
Projekta “Desti-smart” mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības galamērķu transporta un tūrisma politiku, integrējot stratēģijas ilgtspējīgai mobilitātei, pieejamībai un atbildīgai ceļošanai ar efektīvu un ilgtspējīgu tūrisma attīstību, lai pārietu uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, izmantojot efektivitāti, elastīgumu un jaunas transporta sistēmas, popularizējot riteņbraukšanu un pastaigas, ieviešot inovācijas un īstenojot kapacitātes paaugstināšanas aktivitātes.
Anketa šeit

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button