Pārvaldes jaunumi

PIEDALIES ZIEMASSVĒTKU GAISMAS AKCIJĀ “VECPIEBALGA, MIRDZI!”

Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties akcijā “VECPIEBALGA, MIRDZI!”
Akcijas mērķi:
• Radīt Ziemassvētku noskaņu Vecpiebalgas novada teritorijā – Inešu, Dzērbenes, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastā -, veicinot kvalitatīva noformējuma radīšanu gan ar tradicionāliem, gan inovatīviem Ziemassvētku laikam atbilstošiem rotājumiem.
• Veicināt Vecpiebalgas novada iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu līdzdalību un ieinteresētību svētku noformējuma veidošanā Vecpiebalgas novadā.
Akcijas dalībnieki:
Konkursā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska persona ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu uzņēmumu, dzīvojamo māju, kā arī citu ēku fasādēs, sētās, pagalmos un skatlogos.
Objektus pieteikt konkursam var darba dienās no 2020. gada 7. decembra līdz 2020. gada 16. decembrim (ieskaitot), iesniedzot personīgi Vecpiebalgas novada pašvaldībā,
Alauksta ielā 4, Vecpiebalga, vai pagastu pārvaldēs vai elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: vecpiebalga@ vecpiebalga.lv. Pieteikumi jāiesniedz brīvā formā, norādot objekta atrašanās adresi un īpašnieku.
Objektus vērtēs no 2020. gada 17. decembra līdz 2020. gada 23. decembrim, iedalot trijās kategorijās:
• privātmāju noformējums;
• daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums;
• uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums.
Konkursa uzvarētāji katrā kategorijā tiks apbalvoti ar veikala – noliktavas “DEPO” dāvanu kartēm:
• par 1.vietu piešķirot EUR 100,00;
• par 2.vietu piešķirot EUR 75,00;
• par 3.vietu piešķirot EUR 50,00.
• komisija var piešķirt arī pārsteiguma balvas.
Konkursa nolikums skatīt sadaļā www.vecpiebalga.lv/pasvaldiba/konkursi

Saistītie raksti

Back to top button