Pārvaldes jaunumi

PIEŠĶIRTI APVIENĪBAS PĀRVALDES APBALVOJUMI

Sagaidot Latvijas 103. dzimšanas dienu, Cēsu novada domes 11. novembra sēdē tika apstiprināti iedzīvotāju izvirzītie un pārvaldes ieteiktie laureāti Vecpiebalgas apvienības pārvaldes apbalvojumam par sasniegumiem dažādās jomās 2021. gadā, kā arī par ieguldījumu Vecpiebalgas novada/apvienības attīstībā un popularizēšanā.

VECPIEBALGAS NOVADA LEPNUMS 2021
ILONA un AIVARS RADZIŅI – par ilggadīgu un mērķtiecīgu ieguldījumu Vecpiebalgas tēla veidošanā, un zīmola „Piebalgā ievākts medus’’ radošo aktivitāšu nepārtrauktības nodrošinājumu novada un valsts sabiedriskajā dzīvē

GADA BALVA SPORTĀ
HELVIJS BABRIS – par neatlaidīgu darbu, gribasspēku un mērķtiecību sportiskajā karjerā, pārstāvot Latviju BMX riteņbraukšanas sacensībās Tokijas olimpiskajās spēlēs

GADA BALVA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
SILVIJA un ARVIS MOZUĻČIKI – par mērķtiecīgu darbību, attīstot videi draudzīgu saimniekošanu ģimenes saimniecībā „Bitītes”, un sirsnīgu atbalstu sabiedrisko pasākumu norisēs

GADA BALVA APKALPOJOŠAJĀ SFĒRĀ
AIVARS LĀCIS – par patiesu ieinteresētību, atsaucību un vispusīgu servisa meistara pienākumu veikšanu SIA „Latvijas lauku serviss”

GADA BALVA KULTŪRĀ
AIGARS LENKEVIČS – par Dzērbenes pils vēstures muzeja tēla veidošanu, radot iedvesmojošu dizainu ekspozīcijām „Jettes istaba” un „Laika upe”

GADA JAUNIETIS
MARTA LOGINA-PUNDURE – par mērķtiecīgu piedalīšanos valsts mēroga jauniešu projektos un aktīvu darbu Vecpiebalgas vidusskolas izglītojamo pašpārvaldē

„NO SIRDS UZ SIRDI”
MĀRĪTE ŠĶĒLE – par nesavtīgu ieguldījumu Dzērbenes un Taurenes sabiedrības saliedēšanā un interešu kluba „Serben” aizrautīgu vadīšanu

GADA SKOLOTĀJS
IVETA ĒRGLE – par atbildīgu, mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” attīstības veicināšanā un ieinteresētu līdzdarbošanos skolas un sabiedriskajā dzīvē
KARĪNA ZIRNE – par profesionālu, labestīgu darbu un pozitīvas un uzmundrinošas gaisotnes radīšanu skolas dzīvē

GADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS DARBINIEKS
DAINA SPILVA – par kvalitatīvu, precīzu, atbildīgu darbu un toleranci
MĀRĪTE TORA – par augstu profesionālo meistarību darbā ar pirmsskolas bērniem

SVEICAM!
Apbalvojumu pasniegšana notiks īpašā (slēgtā) pasākuma 3. decembrī Vecpiebalgas kultūras namā.

Saistītie raksti

Back to top button