Pašvaldības jaunumiUzņēmējdarbība

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA ATBALSTA SAŅEMŠANAI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS NOZARĒ

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim var pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”. Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Vairāk informācijas LAD mājas lapā

 

Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai.

Pasākuma mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas paredz jaunradītus risinājumus nozarē vai tās sektorā, ar iespējami plašāku potenciālo labuma guvēju loku, lai sekmētu nozares attīstību kopumā.

Atbalsta intensitāte: 90%
Atlase notiek divos posmos:
1.posms: projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana;
2.posms: detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu atlase.

Vairāk informācijas LAD mājas lapā 

Saistītie raksti

Back to top button