ProjektiPROJEKTI 2011. GADS

PILS PARKA SABIEDRISKĀ WC VIENKĀRŠOTA REKONSTRUKCIJA VECPIEBALGAS MUIŽĀ

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2011.gada 6.jūlijā ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta (Nr.11-09-LL29-L413201-000009) pieteikumu „Pils parka sabiedriskā WC vienkāršota rekonstrukcijas Vecpiebalgas muižā” kurš tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas  pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis ir lauku vides kvalitātes uzlabošana – nodrošinot vides aizsardzību. Publiskās vides degradācijas novēršana – veicot teritoriju sakopšanu un labiekārtošanu. Videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana – padarot tās pievilcīgas dzīvošanai un brīvā laika pavadīšanai.

Pēc projekta realizācijas gan vietējiem Inešu pagasta iedzīvotājiem – apmeklējot pagasta pārvaldes iestādes, gan Vecpiebalgas muižas kompleksa un parka apmeklētājiem un viesiem būs radīta iespēja izmantot labiekārtotas sabiedriskās WC. Pils parka teritorijā būs likvidēts antisanitārs, traucējošas smakas un vides piesārņojumu radošs objekts. Projekta realizācijas rezultātā sakārtojot un labiekārtojot teritoriju būs paaugstinājusies lauku vides kvalitāte, nodrošinot apkārtējās vides aizsardzību no piesārņojuma. Sakārtotā un sakoptā publiskā vide būs labs piemērs, kas palielinās iedzīvotāju vēlmi sakopt arī privātās teritorijas.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 13 495.39 LVL, no kurām ELFLA finansējums ir 10 121.53 LVL. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots 2011.gada laikā.

Saistītie raksti

Back to top button