ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „VECPIEBALGAS DOKTORĀTS”

Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir apstiprinājis SIA „Vecpiebalgas Doktorāts” projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Vecpiebalgas Doktorāts” (Nr.3DP/3.1.5.1.1./10/APIA/VEC/137) pieteikumu, kurš tika iesniegts ERAF darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros.

Projekta mērķis un uzdevumi:

Attīstīt un  pilnveidot kvalitatīvus primārās veselības aprūpes pakalpojumus SIA „Vecpiebalgas Doktorāts”, iegādāties ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces un aprīkojumu, materiāltehniski nodrošinot ārsta praksi.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties elektrokardiogrāfu, spirogrāfu ar rezultātu datu analīzi un citas ierīces, mēbeles, datortehniku, kas uzlabos ārsta un ārstniecības iestādes darba kvalitāti.

Projekta īstenošanas laiks un vieta:

Projekta aktivitāšu īstenošana tiek uzsākta 2011.gada 1.augustā. Projekta aktivitāšu beigu termiņš 2012.gada 30.jūnijs.

Projekta īstenošanas vieta:

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta „Doktorāts”.

Saistītie raksti

Back to top button