Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes

PRIVĀTUMA POLITIKA

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde veic personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Detalizētu informāciju par datu apstrādes juridisko pamatu, nolūkiem, informācijas glabāšanas termiņiem un datu saņēmēju kategorijām Jūs varat iegūt, iepazīstoties ar Privatuma politiku


Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 28664223, e-pasts: das@vecpiebalga.lv


Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar datu pārzini:

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde
Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts
Cēsu novads, LV-4122, Latvija

Tālr.: +371 64107279
Mob. tālr.: +371 28381960
E-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Back to top button