IzglītībaUzņēmējdarbība

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES MĀCĪBU PROGRAMMAS LAUKSAIMNIEKIEM

STC mācību centrā Priekuļos ir iespēja apmeklēt bezmaksas kursus “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati” 160 stundas, kā arī  bezmaksas mežsaimniecības kursus.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Mazajām saimniecībām, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 eiro, dalība mācībās ir bez maksas, jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. – 2020. gadam līdzekļiem.

Lielajām saimniecībām dalības maksa – EUR 50.00

STC mācību centra tālr.: 28810789, 64130009

http://www.stc.lv/lv/pakalpojumi/stc-macibu-centrs/

Saistītie raksti

Back to top button