ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

PROJEKTA VIRZĪBA VECPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ

Projekta virzība Vecpiebalgas vidusskolā.

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vecpiebalgas vidusskolā” ietvaros Vecpiebalgas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar piegādātāju apvienību 20 jaunu datoru ar dažādiem sensoriem un 4 interaktīvo tāfeļu piegādi Vecpiebalgas vidusskolai. Šīs modernās iekārtas paredzēts uzstādīt septembra vidū, un jaunajā mācību gadā fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas mācīšanā varēs sākties būtiskas pārmaiņas. Digitālās informācijas apstrādes sistēmas ir centralizētā iepirkuma 1. daļa. Līdz gada beigām skola saņems pārējo aprīkojumu visiem dabaszinātņu kabinetiem.

Saistītie raksti

Back to top button