Uzņēmējdarbība

PROJEKTU IESPĒJAS LAUKSAIMNIEKIEM

SIA LLKC Cēsu konsultāciju birojs informē, ka no 2019. gada 20. maija līdz 2019. gada 26. jūnijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.
Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā. Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.
Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.
Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 11,085 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionālā principa. Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000 eiro lielu atbalstu. Pasākumā atbalsts paredzēts tām mazajām saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro. Darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā.
Projektu iesniegumu veidlapa un pasākuma nosacījumi pieejami dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
Cēsu konsultāciju biroja konsultantu kontakti:
Dace Kalniņa – Cēsis, Priekuļu novads, t.28381477, e pasts dace.kalnina@llkc.lv
Adrese – Cēsis, Bērzaines iela 5 – 201
Daiga Stikute – Pārgaujas novads, t.26465544, daiga.stikute@llkc.lv
Benita Zvejniece – Vecpiebalgas novads, t.22031720, benita.zvejniece@llkc.lv
Inese Menģele – Amatas novads, t. 26408061, inese.mengele@llkc.lv
Dace Vējiņa – Jaunpiebalgas novads, t. 29131170, dace.vejina@llkc.lv

Saistītie raksti

Back to top button