ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

Projektu vadītāja piesaiste Vecpiebalgas novada pašvaldībā administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Projektu vadītāja piesaiste Vecpiebalgas novada pašvaldībā administratīvās kapacitātes stiprināšanai

       Vecpiebalgas novada pašvaldība 2010.gada 4.novembrī noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5. prioritātes Administratīvās kapacitātes stiprināšana 1.5.3. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1. apakšaktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” Vecpiebalgas novada domes projektu „Projektu vadītāja piesaiste Vecpiebalgas novada pašvaldībā administratīvās kapacitātes stiprināšanai” īstenošanu.

        Projekta vispārējais mērķis ir paaugstināt Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti un sekmēt konkurētspēju Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

        Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt Vecpiebalgas novada pašvaldības  administratīvo kapacitāti piesaistot projektu vadītāju, kas veicinātu pašvaldības autonomu funkciju kvalitatīvāku veikšanu.

        Projekta kopējās izmaksas 18 500LVL Eiropas Sociālā fonda finansējums 100%

        Projekta īstenošana 31.01.2010.-31.01.2012.

Saistītie raksti

Back to top button