Pārvaldes jaunumi

PUBLISKAI APSPRIEŠANAI NODOTA NOVADA JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢIJA

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.970, kas izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu ,,Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā“publiskai apspriešanai tiek nodots vidēja termiņa plānošanas dokuments 2019. – 2023.gadam (projekts): Vecpiebalgas novada Jaunatnes politikas stratēģija.

Tā  izstrādāta Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” sadaļā apstiprinātā projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros.

Dokuments nosaka Vecpiebalgas novada darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus stratēģijā definēto mērķu sasniegšanai.

Ieteikumus un komentārus lūdzam iesniegt elektroniski: linda.kaukule@vecpiebalga.lv – līdz 26. jūlijam.

Vecpiebalgas novada pašvaldība būs pateicīga par Jūsu iesaisti plānošanas dokumenta izstrādē, jo novada nākotni veidojam visi kopā.

Vecpiebalgas novada jaunatnes politikas stratēģija skatīt

Saistītie raksti

Back to top button