ProjektiPROJEKTI 2013. GADS

PUBLISKĀS PELDVIETAS LABIEKĀRTOŠANA PIE ALAUKSTA EZERA

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu  pieteikumu „Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Alauksta ezera” (Nr.12-09-ZL24-Z401101-000003), kurš tika iesniegti Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projekta„Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Alauksta ezera” mērķis ir uzlabot peldvietas funkcionalitāti, veicot labiekārtošanas darbus pie Vecpiebalgas novada lielākā publiskā ezera, sniedzot dažādotas aktīvās atpūtas iespējas novada iedzīvotājiem un tūristiem. Projekta īstenošana dos iespēju dažādotām aktīvās atpūtas iespējām, dos iespēju brīvo laiku un sabiedriskās aktivitātes veikt estētiskā, sakoptā un brīvi pieejamā teritorijā, ērta un pielāgota piestātne dos iespēju piesaistīs zvejniekus, tas ļaus pašvaldībai pārdot vairāk licences zvejai un attīstīt zivsaimniecību un tūrismu šajā teritorijā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 14 770,49 LVL, no kurām EZF finansējums ir 13 293,44. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots 2013.gada vasarā.

Saistītie raksti

Back to top button